Kan mijn commerciële huur dit jaar worden geïndexeerd?

Kan mijn commerciële huur dit jaar worden geïndexeerd?

In tegenstelling tot de huurovereenkomst voor woningen is de indexering van de commerciële huur momenteel niet gekoppeld aan de energieprestaties van de gebouwen. Het is voor de verhuurder dus mogelijk om de huur te indexeren, mits aan de in de wetgeving gestelde voorwaarden wordt voldaan.

Door de huidige energiecrisis, die een negatieve impact heeft op de handelaars, heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest besloten maatregelen te nemen om de stijging van de huurprijzen te beperken via indexering.

Vanaf 22 december 2022 geldt voor een periode van één jaar een andere indexeringsformule dan de gebruikelijke. Voor huurovereenkomsten die uiterlijk in juli 2021 in werking zijn getreden is de formule: basishuur x 0,99 x (nieuwe 0-energie-index/basisindex). Voor huurovereenkomsten na juli 2021 luidt de formule als volgt: basishuur x (nieuwe 0-energie-index/o-energie-basisindex).

De nieuwe 0-energie-index is de consumentenprijsindex verminderd met de energiecomponenten, van de maand voorafgaand aan de dag van de inwerkingtreding van de huurovereenkomst. De nieuwe formule berekent dus het deel van de indexering vanaf juni 2021 op basis van het indexcijfer van de consumptieprijzen verminderd met de energiecomponenten. Het deel van de indexering tot juni 2021 blijft gebaseerd op de gezondheidsindex. Voor panden in andere regio’s is de indexering van de commerciële huur momenteel niet aan beperkingen onderworpen.