Is hulp van de kinderen aan de zaakvoerder aftrekbaar?

Is hulp van de kinderen aan de zaakvoerder aftrekbaar?

Inwonende kinderen kunnen het statuut van helper van een zelfstandige aannemen. Interessant aan dit statuut is dat het werkend kind dan op het vlak van de sociale zekerheid beschouwd wordt als een zelfstandige, maar toch niet hoeft aan te sluiten bij een sociale kas. Er zijn dus geen sociale bijdragen verschuldigd op het loon, althans op voorwaarde dat hij of zij nog recht geeft op kinderbijslag.

Voor de zelfstandige ondernemer is het loon betaald aan de helper fiscaal aftrekbaar op voorwaarde dat er een loonfiche 281.10 opgemaakt wordt. Uw kind wordt er in principe op belast, maar op een eerste schijf van € 8.860,00 (voor 2019) zijn er toch geen belastingen verschuldigd, de zogenaamde belastingvrije som. De keerzijde van de medaille is echter dat het kind door het ontvangen van het loon niet meer fiscaal ten laste zal zijn.

Een vennootschap kan dan weer geen helper aannemen, maar dat is wel het geval voor haar bedrijfsleider(s). De fiscus houdt echter niet van die omweg. Het mag in deze context geen complete fictie zijn.

Een loon toekennen heeft bovendien enkel zin als het hoger is dan het kostenforfait van 3% van uw bezoldiging als bedrijfsleider (met een maximum van € 2.540,00 in 2019) waar u sowieso recht op heeft. Anders is het namelijk beter om als bedrijfsleider gewoon te genieten van het wettelijk kostenforfait en geen loon te betalen aan een helpend gezinslid.