Is de huur van uw magazijn opzegbaar?

Is de huur van uw magazijn opzegbaar?

Inzake woninghuur en handelshuur liggen er duidelijke spelregels vast qua duurtijd, opzeg e.d. Huurt u een kantoor of een opslagplaats, dan is het echter niet altijd duidelijk of en hoe die huur opzegbaar is.

De regels van de woninghuur zijn van toepassing indien het pand echt als woning gebruikt wordt. Daartegenover staat de handelshuurwet die geldt als u een pand huurt voor kleinhandel of een ambacht en er klanten over de vloer komen.

De huur van een kantoor of magazijn valt onder de zogenaamde gemene huur. Daarover zijn wel bepaalde spelregels vastgelegd, maar u bent vrij om daar als huurder en verhuurder in onderling akkoord van af te wijken. Omdat u als huurder in zo’n geval veel minder beschermd bent dan bij woninghuur of handelshuur, besteedt u best extra aandacht aan de verschillende clausules die in het contract werden opgenomen.

Indien u een contract van onbepaalde duur sluit, dan mag u ervan uitgaan dat het gesloten wordt per maand. Dat geldt bovendien ook voor een huur waarvoor er geen contract gesloten werd. In zo’n geval kunt u de huur op ieder moment opzeggen met een termijn van één maand. Ook de verhuurder kan dat echter doen. U kunt in het contract wel een andere regeling treffen. Niets belet u bijvoorbeeld om te voorzien dat er een opzeg van zes maanden nodig is.

Daarnaast staat de wet ook toe om een huur voor bepaalde termijn af te sluiten. Wilt u als huurder zo’n contract vroegtijdig kunnen stopzetten, zorg dan dat er een opzegmogelijkheid voorzien is. Zo niet kunt u er tijdens de looptijd van bijvoorbeeld negen jaar niet onderuit en moet u in principe de huur blijven betalen tot aan het einde van de voorziene periode.

Het is niet zo dat de verhuurder u in dat geval altijd kan laten opdraaien voor de verdere betaling tot het einde van het contract. Indien de huurovereenkomst nog heel lang verder loopt, beschouwt men dat immers als rechtsmisbruik. De verhuurder heeft wel het recht om te vragen dat u verder huurt zolang er geen nieuwe huurder is gevonden. Vertrekt u toch vroeger, dan kan hij de ontbinding van de huur vragen mét een schadevergoeding.