20 dagen geboorteverlof vanaf 1 januari 2023

20 dagen geboorteverlof vanaf 1 januari 2023

20 dagen geboorteverlof vanaf 1 januari 2023

Het recht op geboorteverlof voor vaders en co-ouders wordt uitgebreid van de huidige periode van 15 dagen tot 20 dagen en dit voor geboortes die plaatsvinden vanaf 1 januari 2023. Het recht op geboorteverlof bestaat voor volgende werknemers:

  • de vader van het kind t.a.v. wie de afstamming van het kind vaststaat;
  • de co-ouder: dit kan zowel lesbische partner (nl. de meemoeder) van de moeder van het kind zijn als de samenwonende partner van de moeder in een heteroseksuele relatie t.a.v. wie de afstamming van het kind niet vaststaat.

Er kan slechts één ouder/werknemer geboorteverlof genieten voor hetzelfde kind.

Het aantal dagen geboorteverlof waarop de werknemer recht heeft, kan opgenomen worden tijdens een periode van 4 maanden die begint te lopen vanaf de datum van de bevalling. Het geboorteverlof moet niet aaneensluitend worden opgenomen en de werknemer is ook niet verplicht het verlof in zijn geheel op te nemen.

Deeltijdse werknemers hebben recht op hetzelfde aantal dagen geboorteverlof als voltijdse werknemers. Er wordt dus geen pro rata regeling toegepast. Zij zullen in principe hun afwezigheid kiezen op dagen die samenvallen met dagen waarop zij normaal gezien zouden moeten werken. Een belangrijke kanttekening is wel dat het geboorteverlof steeds in volledige dagen dient opgenomen te worden.

Voor de eerste drie dagen van het geboorteverlof ontvangt de werknemer zijn normale loon ten laste van de werkgever. Vanaf de vierde dag ontvangt de werknemer een uitkering van het ziekenfonds, dat 82% van het (begrensd) loon bedraagt.