Artemo - groepspraktijk kinesitherapie

Uw kinesist, osteopaat voor kinesitherapie en osteopathie te Oudsbergen

Praktijk

De praktijk voor kinesitherapie werd begin de jaren '80 opgericht door Erik Vandebeek en Annelies Moens. Het resultaat van hun vele jaren inzet en toewijding vormde begin 2002 de basis voor de huidige groepspraktijk. In die beginfase werkten Annelies & Veerle voornamelijk als complementaire therapeuten onder de naam Movamed. Na de verhuis eind 2004 naar de huidige locatie in het sportieve hart van Oudsbergen werd de praktijk nieuwe energie ingeblazen onder de naam Artemo. Sindsdien werd het team uitgebreid en versterkt met verschillende gemotiveerde en bekwame therapeuten.

Onze diensten

 • manuele therapie
 • ontwikkelingsbegeleiding
 • sportrevalidatie
 • motorische en neurologische revalidatie
 • zwangerschapsbegeleiding
 • bekkenbodemreëducatie
 • medische trainingstherapie
 • endermologie (LPG)
 • osteopathie

Info

Basisopleiding Kinesitherapie is een vijfjarige academische opleiding die aan verschillende universiteiten gevolgd kan worden. Er bestaat eveneens een vierjarige basisopleiding. Vroeger leidden deze basisopleidingen tot de titel licentiaat of graduaat; nu spreekt men van een master. Erkenning: De kinesitherapeut moet als therapeut erkend worden door het RIZIV na het volgen van de basisopleiding. Hij is als zorgverstrekker afhankelijk van de doorverwijzing van een arts of specialist. Bobath-therapie is een vervolgopleiding die door een erkend instituut georganiseerd wordt. Hendrickx-therapie is een specialisatieopleiding die minimaal drie jaar in beslag neemt.

De osteopaat is een eerste lijnswerker en is dus bevoegd en opgeleid om patiënten rechtstreeks te ontvangen zonder tussenkomst van een arts. Osteopathie is een erkende opleiding indien ze voldoet aan strikte criteria waaronder een duur van minimum 5 jaar, het volgen van een stage en het schrijven van een thesis. Een erkende en volwaardige osteopaat herkent u aan de letters DO achter de naam of titel

Terugbetaling

 • De meeste vormen van therapie (kinesitherapie, revalidatie, oefentherapie), worden gedeeltelijk vergoed via uw mutualiteit. Het bedrag dat u terugkrijgt is afhankelijk van uw statuut als rechthebbende.
 • Behandelingen in het kader van een arbeidsongeval worden rechtstreeks via de verzekering vergoed, dus zonder uw financiële tussenkomst.
 • Bij behandelingen na hospitalisatie is er meestal een bepaalde periode pre- en postoperatief waarin ook de kosten voor kinesitherapie vergoed worden.
 • LPG-behandelingen zijn van esthetische aard en worden bijgevolg niet door uw mutualiteit vergoed. Bij een eerste consultatie wordt u hierover meer informatie verstrekt.
AFSPRAAK MAKEN? BEL VANDAAG NOG!