Architect Nuyts

Architectuur, stedenbouw & expertises Hoegaarden & Tienen

Uw architectenbureau voor Hoegaarden en Tienen

Architect Nuyts is een bureau waarbij de architect zich hoofdzakelijk bezighoud met architectuur, stedenbouw en expertises. Tot de projecten van Architect Nuyts behoren hoofdzakelijk renovaties en verbouwingen met gedeeltelijke nieuwbouw maar uiteraard ook volledige nieuwbouwprojecten.

Alle aspecten voor het perfecte ontwerp

Hoewel moderne, strakke architectuur tot de huisstijl behoort, wordt er in eerste instantie rekening gehouden met de bewoner van het gebouw in kwestie. Architect Nuyts streeft naar openheid en licht en tegelijk ook naar geborgenheid en rust. Er wordt gestreeft naar hedendaagse, maar niet alledaagse ontwerpen, terwijl een gebouw toch praktisch en goed realiseerbaar moet zijn.

Een tweede aspect is het tonen van respect voor de bestaande elementen en de omgevingselementen. Zo wordt bij renovaties waarbij gekozen wordt voor een moderne aanpak, steeds rekening gehouden met de authenticiteit en de eigenheid van het gebouw.

Een derde aspect is het ecologische. Duurzaamheid wordt in onze steeds veranderende wereld steeds belangrijker. We streven hierbij echter wel naar harmonie tussen het ecologische en het economische.