Architect Bart Uvin

Uw architect te Aalst gespecialiseerd in ecologisch en hedendaags bouwen

Architect Bart Uvin maakt uw droomproject waar

Het bouwen of verbouwen van een woning (of ander gebouw) is altijd een bewuste beslissing met een aanzienlijk impact. Kiezen voor een woonplaats, een eigen thuis, een sociaal weefsel,… Als architect ga ik samen op weg met de opdrachtgever om dit tot een mooi verhaal te maken. Een woning of ander gebouw is meer dan een aaneenschakeling van functies. Elementen die de ruimtelijke beleving voeden bieden een kwalitatieve meerwaarde die meteen en ook op lange termijn voor een goede levenskwaliteit zorgt. Naast de architecturale kwaliteiten zijn er een aantal aandachtspunten zoals het bewust omgaan met gebruik van ruimte en materiaal, energieneutraal bouwen én gezond wonen (gebruik van bio-ecologische materialen). Kortom, duurzaamheid in al zijn facetten. In het kader van duurzaamheid, mobiliteit en een goede dienstverlening (werfopvolging) is mijn werkgebied beperkt tot een straal van ca. 25 km rondom Aalst.

CONTACTEER ONS VOOR MEER INFORMATIE