Ambulance Life-Care

Ziekenwagen, ambulancedienst en EHBO-opleidingen Gent

EHBO-opleidingen

Wij bieden verschillende eerste hulp en ambulanciersopleidingen aan op maat van uw bedrijf of organisatie. Ook particulieren kunnen bij ons terecht voor een opleiding.

Al onze lesgevers zijn erkend door FOD WASO en hebben ervaring in het lesgeven! Enkele lesgevers zijn ook erkend door de "American College of Surgeons" en het "American Safety & Health Institute". Hierdoor kunnen we ook een aantal cursussen aanbieden die je anders niet of moeilijk kan volgen in België.

Hulpverlening

Sinds vier generaties verzorgen wij de dringende en niet-dringende hulpverlening in de regio Gent. Wij zijn steeds 7 dagen op 7 en 24u op 24 bereikbaar op het nummer 09 231 34 32. Wij zijn contractant met de FOD Volksgezondheid voor de dienst 100/112 met erkenningsnummer 458.

Ziekenvervoer

Sinds 11 februari 2011 beschikken we ook over een kwaliteitscertificaat conform de eisen van het kwaliteitscharter voor het "Niet-Dringend Liggend Ziekenvervoer". Dit certificaat werd afgeleverd door AIB-VINCOTTE INTERNATIONAL NV en draagt het nummer: "11 4389"

Ambulance/ziekenwagen

Een team van professionele hulpverlener-ambulanciers klaar om een snelle dienstverlening te garanderen. Al deze mensen hebben een opleiding dringende geneeskundige hulpverlening genoten, onder toezicht van de federale overheid. Er wordt voorzien in een permanente vorming van 24 uur per jaar, waardoor zij kennis hebben van de meest recente levensreddende handelingen en technieken.

Ons wagenpark telt momenteel 9 ziekenwagens, om een verscheidenheid aan opdrachten uit te voeren. We hebben geopteerd voor Chevrolet ambulancewagens omwille van de vering die het comfort voor de patiënt verhoogt. Deze wagens hebben een brede basis zodat ze beter de schokken van de putten en vluchtheuvels opvangen.