Advocatenkantoor Koen Blomme

Uw ervaren advocaat te Torhout

Advocatenkantoor Torhout

Bij Advocatenkantoor Koen Blomme te Torhout kunt u terecht voor de gepaste juridische diensten in de algemene rechtspraktijk zoals familierecht, verkeersrecht, huurrecht, bouwwrecht, algemeen burgerlijk recht, strafrecht, handelsrecht, jeugdrecht, ondernemingsrecht, vastgoedrecht, verzekeringsrecht, vreemdelingerecht, arbeidsrecht.... voor zowel particulieren als bedrijven.

Advocaat Koen Blomme is een ervaren expert - jurist in het aansprakelijkheidsrecht, contractenrecht en het vermogensrecht. Voor rechtsgebieden waarin het kantoor uit Torhout niet gespecialiseerd is, kunnen we terugvallen op een netwerk zodat professionele afhandeling ook hier gewaarborgd is.

Een eerste consultatie is steeds vrijblijvend en zonder kosten. Er wordt objectief advies verstrekt en een mogelijke minnelijke regeling gezocht. Er worden duidelijke afspraken gemaakt en desgevallend onmiddellijk actie ondernomen.

Er wordt nagegaan of tussenkomst kan bekomen worden van enige rechtsbijstandsverzekering. De mogelijkheden tot buitengerechtelijke afhandeling worden afgetoetst. Er wordt kordaat opgetreden.

Er is een uitgebreide ervaring in het voeren van onderhandelingen, het sluiten van overeenkomsten en het oplossen van conflicten. Uiteraard is er ook bijstand als eiser of verweerder in gerechtelijke of administratieve procedures of in arbitrage. Er is in dit verband een zeer ruime pleitervaring zowel voor de burgerlijke, handels, arbeids, vrede en administratieve gerechten.

Bezoek onze website of facebook voor meer informatie.

CONTACTEER ONS