Advocaat Isabelle Kortleven

Uw advocatenkantoor, jurist en raadsman te Tessenderlo

Wie is Isabelle Kortleven?

Universitaire studies aan de K.U. Leuven met major burgerlijk recht, minor administratief recht en thesis in het strafrecht, aldus onderlegd in alle grote rechtstakken.

Diploma Master in de Rechten K.U. Leuven 2010. Sedert gerechtelijk jaar 2010-2011 ingeschreven aan de Balie Hasselt, thans Balie Limburg. Stage succesvol doorlopen bij Mr. Luc Binnemans te Tessenderlo. Sedert januari 2014 eigen kantoor te Tessenderlo.

Rechtsdomeinen

Zowel particulieren, ondernemers als verzekeringsmakelaars kunnen bij Advocaat Isabelle Kortleven uit Tessenderlo terecht voor:

 • Strafrecht (zowel verdachten, daders als slachtoffers)
 • Verkeersrecht (zowel strafrechtelijk als burgerlijk)
 • Handels- en ondernemingsrecht
 • Invorderingen (via gerechtelijke dan wel administratieve (IOS/CROS) procedure) of betwistingen van facturen
 • Consumentenrecht
 • Geschillen aangaande contracten (koop, diensten, arbeidscontracten…)
 • Huurkwesties
 • Bouwgeschillen
 • Buitencontractuele aansprakelijkheid en schade
 • Familierecht (echtscheidingen, geschillen en regelingen omtrent de kinderen, verdeling van de goederen na relatiebreuk, onderhoudsbijdragen etc.)
 • Aanvragen collectieve schuldenregeling en aangiftes van schuldvorderingen in een collectieve schuldenregeling of faillissement / gerechtelijke reorganisatie (WCO)
 • Betwisten van beslissingen aangaande uw pensioen, werkloosheids-, arbeidsongeschiktheids- of invaliditeitsuitkering

Tarieven - dienstenwet - informatieverplichting

De berekening van het ereloon evenals de aangerekende kosten wordt tijdens de eerste consultatie besproken en hangt af van de complexiteit en de aard van de zaak, haar belang, de hoogdringendheid, het bekomen resultaat en de middelen van de cliënt.

Vanaf 1 januari 2014 is 21% BTW verschuldigd op het ereloon en de kosten. Voor cliënten met meerdere dossiers is ook een abonnementsformule op maat mogelijk. Eventuele tussenkomst van uw rechtsbijstandsverzekeraar. Tweedelijns juridische bijstand (pro Deo) tevens mogelijk.

Advocaat Isabelle Kortleven is ingeschreven aan de Balie Limburg en onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en de Nationale Orde die kunnen geraadpleegd worden via www.advocaat.be en www.balielimburg.be

Beroepsaansprakelijkheid van de advocaat is verzekerd voor een bedrag van 1.250.000,00 EUR per schadegeval, alle schade inbegrepen, via de Orde van Advocaten bij AMLIN EUROPE NV, Koning Albert II-laan 9, 1210 BRUSSEL met makelaar: VANBREDA RISK & BENEFITS NV, Plantin en Moretuslei 297, 2014 Antwerpen, T 03 217 55 72 - F 03 236 16 80, www.vanbreda-riskandbenefits.be

Voor verdere informatie of klachten kan u in eerste orde contact opnemen met advocaat Isabelle Kortleven of desgevallend de Stafhouder van de Balie Limburg.

Deze informatie wordt verstrekt om te voldoen aan de bepalingen van de Dienstenwet van 26 maart 2010.

MAAK EEN AFSPRAAK
Advocaat Isabelle Kortleven TessenderloAdvocaat Isabelle Kortleven TessenderloAdvocaat Isabelle Kortleven TessenderloAdvocaat Isabelle Kortleven Tessenderlo