Ziekenvervoer Deconinck

VERVOER NAAR ALLE ZIEKENHUIZEN, WOONZORGCENTRUM, WOONADRES, … 

• Hospitalisatie - Ontslag 
• Dialysevervoer 
• Chemotherapie 
• Radiotherapie 
• Medisch begeleide transporten met verpleegkundige / arts. 
• Vergunning “Niet dringend liggend ziekenvervoer”

ZITTEND VERVOER • ROLWAGENVERVOER • LIGGEND VERVOER

ALLE MUTUALITEITEN 
Ritaanvraag via Mutas 078/15 95 95 vraag naar ” Ziekenvervoer Deconinck Roeselare.”

Ziekenvervoer Deconinck

  • Ambulancedienst
  • Ziekenvervoer
Kempenaarstraat 8, 8800 Roeselare
T051 43 42 42