Verpleegkundigen en zorgkundigen gezocht!

WZC Sint-Antonius is een woonzorgcentrum met 155 woongelegenheden, waar- onder 6 kamers kortverblijf. Met een 130 tal enthousiaste medewerkers geven wij dagelijkse zorg aan verschillende doelgroepen: zorgbehoevende ouderen, ouderen met dementie, ouderen met nood aan palliatieve zorgen, patiënten met MS (10). Wij maken deel uit van een grote groep van ouderenvoorzieningen: de vzw Zorg-saam zkj. Meer dan 1700 deskundige medewerkers en geëngageerde vrijwilligers ma- ken werk van hun kernopdracht: streven naar zorg op maat. We doen dit door een eigentijdse kwalitatieve dienstverlening aan te bieden aan 2200 ouderen.

Ter ondersteuning voor de zorg aan de bewoners zijn we op zoek naar (m/v):

VERPLEEGKUNDIGEN & ZORGKUNDIGEN

FUNCTIE VERPLEEGKUNDIGE: • Je staat in voor de kwalitatieve zorg aan de bewoners. • U rapporteert en hebt regelmatig overleg met de hoofdverpleegkundige van de wooneen- heid. • U bent verantwoordelijk en bevoegd voor het plannen en uitvoeren van uitvoeren van de instructies van de arts. • U behartigt i.s.m. de hoofdverpleegkundige de commu- nicatie met andere disciplines en diensten, om de hulp- en dienstverlening zodanig af te stemmen dat deze in samenhang wordt aangeboden. • U voert specifieke verpleegkundige handelingen uit in een bewonersgerichte totaalzorg. • U waakt over de kwaliteit van zorg bij interne transfers, ziekehuisopname en extern consultaties.

PROFIEL: • U behaalde een diploma van bachelor in de verpleegkunde of gelijkwaardig. • U hebt een hart voor ouderen en een uitgesproken affiniteit met mensen met dementie en wil graag mee bouwen aan een warme zorggerichte cultuur voor onze ouderen. • U beschikt over sterke communicatieve (mondeling en schriftelijk) en sociale vaardigheden. • U bent stressbestendig. • U bent leergierig. • U wil uzelf ontwikkelen en maximaal ervaring opdoen. • U bent sociaal en denkt patiëntgericht. • U toont respect voor de christelijke identiteit van het woonzorgcentrum. • U kan zelfstandig werken maar ook in teamverband. • U hebt zin voor verantwoordelijkheid en werkt graag binnen een multidisciplinair team. • Enige ervaring in de geriatrische sector is een pluspunt.


FUNCTIE ZORGKUNDIGE: • U staat in voor de kwalitatieve zorg aan de bewoners. • U maakt deel uit van het zorgteam onder supervisie van een hoofdverpleegkundige. • U rapporteert geobserveerde medische problemen aan de verpleegkundige. • U helpt mee om, naast de hygiënische zorg, de logistieke taken als maaltijdbedeling en afdelingsgebonden taken uit te voeren.

PROFIEL: • U behaalde een diploma van zorgkundige en u bent in het bezit van een visum als zorgkundige. • U hebt een hart voor ouderen met een uitgesproken affiniteit met men- sen met dementie. • U toont respect voor de christelijke identiteit van het woonzorgcen- trum. • Enige ervaring in de geriatrische sector is een pluspunt. • U bent stressbestendig. • U bent discreet. • U hebt een positieve ingesteldheid. • U staat met een open en construc- tieve houding tegenover de bewoner en collega’s.

AANBOD: • Een deel- of voltijdse functie in een werkomgeving met een warme en zorg- gerichte cultuur. Een organisatie met een actuele kijk op ouderzorg. Ruimte voor oplei- dingen en vormingen. Een aantrekkelijk salaris met extralegale voordelen (maaltijdche- ques, extra dagen klein verlet, kinderopvangmogelijkheid in de vakantieperiodes, ...).

INTERESSE? Stuur uw kandidatuur (gemotiveerd schrijven + cv) naar mevrouw De Clippeleir Bernadette, algemeen directeur, woonzorgcentrum Sint-Antonius, Rootjensweg 77, 9200 Grembergen, email: declippeleirb@stantonius.zkj.be. Meer informatie over de verschillende functies kan u bekomen bij mevrouw Baetens Ingrid, zorgverantwoordelijke op het telefoonnummer 052 38 14 62 of via e-mail: baetensi@stantonius.zkj.be.

Kijk ook op www.zorg-saam.be

Verpleegkundigen en zorgkundigen gezocht!