Particulieren

Uw voertuig

Van rechtswege bent u verplicht zich te verzekeren voor mogelijke schade die u berokkent aan derden met uw voertuig.

Danepar CVBA biedt u scherpe premies voor een volwaardige dekking!

Wij adviseren u bovendien bij de inschrijving van uw voertuig bij de DIV (Directie Inschrijving Voertuigen). Voorts helpen we ook met professionele bijstand bij schade, en staan we steeds tot uw beschikking voor een analyse van uw persoonlijke situatie.

Autoverzekering

Betreft de wettelijk verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen conform de wet van 14/12/1992.

Deze polis vergoedt de lichamelijke en stoffelijke schade aan anderen.

Omnium

De omniumverzekering betreft een niet – verplichte verzekering die de schade aan uw eigen wagen (zelfs bij eigen fout) vergoedt. Deze vergoeding geldt evenzeer bij brand, diefstal, glasbraak of natuurkrachten. Het betreft eigenlijk een bijkomend aantal waarborgen ter aanvulling van de klassieke BA en rechtsbijstand. In de regel kunnen we 2 ‘soorten’ omnium onderscheiden:

Kleine omnium

– Brand:

Deze waarborg dekt u voor brandschade ten gevolge van brand ontstaan in de motor/ leidingen maar ook bijvoorbeeld in uw garage, woning, vuur, bliksem, ontploffing, zelfontbranding, kortsluiting en ook blusschade

– Diefstal:

Materiële schade door diefstal of poging tot diefstal (kapotte ruiten, geforceerde deur, …) van uw voertuig wordt vergoed

– Glasbreuk:

Glasbreuk ten gevolge van steenslag komt veel vaker voor dan u wel denkt, maar deze waarborg kan ook aangesproken worden in geval van inbraak. Wees criminelen te snel af en vermijd in elk geval duidelijke zichtbaarheid van uw gps, smartphone , laptop, tablet pc, … in de wagen!

– Natuurkrachten:

Klassiekers hierbij zijn stormschade, hagelstenen, vallende voorwerpen zoals een elektriciteitspaal, bomen, stenen, dakpannen, …) maar ook overstromingen, bliksem en aanrijding met wild sluiten hier het rijtje af.

Grote Omnium/ Volledig Casco

De waarborg ‘Eigen schade’ dekt alle schade aan de wagen (ongeval in fout, vb tegen uw eigen garage rijden, vandalisme, vluchtmisdrijf van de aanrijder, carjacking,…). Ook voor een ongeval in recht is deze waarborg belangrijk. Er kan immers discussie ontstaan over wie in fout is; de tegenpartij kan ook een buitenlander zijn, of gewoon niet verzekerd… In deze situaties kan de vergoeding lang op zich laten wachten, terwijl de terugbetaling mits een omnium verzekering onmiddellijk geschiedt. Andere waarborgen zijn brand, diefstal, glasbreuk, natuurkrachten, aanrijding met dieren zoals zopas toegelicht bij ‘kleine omnium’.

Motorverzekering

Natuurlijk bieden we ook de gepaste verzekering voor alle andere types voertuigen zoals uw moto, motorhome, oldtimer of bromfiets.

Bij combinatie van meerdere polissen kunnen we u voordelige pakketten aanbieden. Vraag gerust om meer informatie of kom eens langs op kantoor.

Bootverzekering

Een bootverzekering (ook wel pleziervaartuigverzekering of watersportverzekering) is een verzekering waarmee de schade die een booteigenaar toebrengt aan anderen, alsmede schade aan de boot, kan afdekken. De bootverzekering is voor het grootste deel van de boten verplicht, dit betekent dat de boot minimaal WA verzekerd moet zijn.

Een bootverzekering kun je in veel opzichten vergelijken met een autoverzekering, zo kan de minimale WA dekking uitgebreid worden met aanvullende dekkingen, zoals WA+Casco of All-Risk.

Uw woning

Voor vele Belgen blijft de aankoop van een woning de belangrijkste investering in hun leven. Alhoewel een volledige beschadiging van de woning eerder uitzonderlijk is, zijn er wel vaak ongevallen waarbij uw pand gedeeltelijk beschadigd raakt. Een kleine schouwbrand met veel rookontwikkeling en blusschade, een storm die uw dak beschadigt, wateroverlast enz. En ook dan kan de factuur aardig oplopen. Een goede brandverzekering is dan ook een must, al is deze wettelijk niet verplicht.

Maar ondanks het ontbreken van deze verplichting, werden een aantal dekkingen bij wet vastgelegd. Wie dus een verzekering neemt, is er dank zij de wetgever zeker van dat hij of zij van volgende basisdekkingen kan genieten:

 • materiële schade die veroorzaakt wordt door brand, ontploffing of implosie
 • schade door blikseminslag
 • schade door aanslagen en arbeidsconflicten
 • schade door aanbotsen door een dier
 • schade door aanbotsen door een transportmiddel
 • schade door vallen van een boom op het gebouw
 • schade door storm, sneeuw- of ijsdruk op daken, hagel en natuurrampen.

Er zijn heel wat aanvullende dekkingen mogelijk. Hebt u een mooie, door professionelen aangelegde tuin? Dan kan een windhoos in enkele seconden een ware ravage aanrichten in uw tuin. Ook hiervoor bestaat een gepaste bescherming. Als onafhankelijk makelaar bekijken we uw persoonlijke situatie en stellen we u de juiste polissen en dekkingen voor. Contacteer ons voor meer info.

Brandverzekering

Voor vele Belgen blijft de aankoop van een woning de belangrijkste investering in hun leven. Alhoewel een volledige beschadiging van de woning eerder uitzonderlijk is, zijn er wel vaak ongevallen waarbij uw pand gedeeltelijk beschadigd raakt. Een kleine schouwbrand met veel rookontwikkeling en blusschade, een storm die uw dak beschadigt, wateroverlast enz. En ook dan kan de factuur aardig oplopen. Een goede brandverzekering is dan ook een must, al is deze wettelijk niet verplicht.

Maar ondanks het ontbreken van deze verplichting, werden een aantal dekkingen bij wet vastgelegd. Wie dus een verzekering neemt, is er dank zij de wetgever zeker van dat hij of zij van volgende basisdekkingen kan genieten:

 • materiële schade die veroorzaakt wordt door brand, ontploffing of implosie
 • schade door blikseminslag
 • schade door aanslagen en arbeidsconflicten
 • schade door aanbotsen door een dier
 • schade door aanbotsen door een transportmiddel
 • schade door vallen van een boom op het gebouw
 • schade door storm, sneeuw- of ijsdruk op daken, hagel en natuurrampen.

Er zijn heel wat aanvullende dekkingen mogelijk. Hebt u een mooie, door professionelen aangelegde tuin? Dan kan een windhoos in enkele seconden een ware ravage aanrichten in uw tuin. Ook hiervoor bestaat een gepaste bescherming. Als onafhankelijk makelaar bekijken we uw persoonlijke situatie en stellen we u de juiste polissen en dekkingen voor. Contacteer ons voor meer info.

Familiale verzekering

De polis familiale of gezin is geen wettelijk verplichte, doch een sterk aan te raden polis die tussenkomst bij onopzettelijke schade aan derden door u of iemand uit uw gezin (huispersoneel/ dieren, babysit, …) veroorzaakt. Klassieke voorbeelden hierbij zijn:

 • U stoot een kop koffie om op het toetsenbord van de pc van uw vriend(in)
 • Uw hond trekt zich tijdens een wandeling los en veroorzaakt een verkeersongeval, uw paard veroorzaakt een ongeval op de openbare weg, …
 • Een gezinslid rijdt met de fiets tegen een geparkeerde wagen
 • Tijdens het shoppen rijdt uw winkelkar van de parking naar beneden tegen een voertuig aan
 • Uw zoontje/ dochtertje verwondt een vriend(in) die bij u is komen spelen

TIP: Alleenstaande en 60 plussers genieten van een verlaagd tarief!

Schuldsaldoverzekering

Afhankelijk van uw risicoprofiel zal de verstrekker van uw lening u misschien verplichten om een schuldsaldoverzekering te nemen. Bij een hypothecaire lening is dat trouwens doorgaans altijd het geval. In geval van overlijden van de schuldenaar of één van de schuldenaars wordt de lening geheel of gedeeltelijk terugbetaald. Dit biedt de leningverstrekker meer zekerheid dat de schuld effectief wordt terugbetaald.

Burgerlijke aansprakelijkheid

De BA-verzekering komt tussenbeide wanneer, naar aanleiding van een ongeval, vaststaat dat één van de door de verzekeringsovereenkomst gedekte personen aansprakelijk is. Ze dekt met andere woorden de aansprakelijkheid van de verzekerden voor de schade die derden door hun fout geleden hebben. De fout is een verkeerde gedraging die niet zou gepleegd zijn door een normaal bedachtzaam en voorzichtig persoon.

In het algemeen heeft een slachtoffer recht op het volledige herstel van de schade die hem berokkend werd als er sprake is van een fout. Hij dient daarvoor alleen te bewijzen dat de betrokkene verkeerd gehandeld heeft, dat hij effectief schade geleden heeft en dat er een verband is tussen de begane fout en de geleden schade. Dat integrale herstel omvat onder andere het herstel in de oorspronkelijke staat of de vervanging van de beschadigde goederen, de medische zorgen en andere kosten voor behandeling van de gekwetsten, de door het slachtoffer en/of zijn naaste geleden morele schade, het herstel van de gevolgen van een overlijden, alsook de interesten vanaf de datum waarop de schade zich voorgedaan heeft tot de datum van het herstel ervan.

Hospitalisatieverzekering

De hospitalisatieverzekering vergoedt de kosten van een verblijf in het ziekenhuis en een aantal andere kosten.

Deze verzekering maakt deel uit van de aanvullende ziektekostenverzekeringen, omdat ze de kosten helemaal of gedeeltelijk betaalt die de patiënt normaal zelf zou moeten betalen nadat de verplichte ziekteverzekering van het ziekenfonds is tussengekomen.

In de meeste gevallen is er een vrijstelling of franchise voorzien. Dat wil zeggen dat u als verzekerde zelf een deel van de kosten moet dragen.

Uzelf

U bent de enige of één van de belangrijke kostwinners in uw gezin. Dan wilt u er ongetwijfeld ook voor zorgen dat uw dierbaren het verder goed blijven hebben indien u iets zou overkomen. En hebt u het geluk dat u veilig de kaap van de 60 jaar haalt, dan is de uitkering van het belegde kapitaal een interessante aanvulling op uw wettelijk en eventueel aanvullend pensioen.

De individuele levensverzekering is immers een uitstekende manier om kapitaal op te bouwen en koppelt rendabiliteit aan zekerheid. U geniet zowel van een fiscaal voordeel als van een gewaarborgd rendement. De gewaarborgde rentevoet wordt bovendien nog aangevuld met een winstdeelname.

Deze vorm van beleggen is mogelijk voor alle belastingplichtigen. Het maximum fiscaal aftrekbaar bedrag is beperkt tot 2.280 EUR per belastingplichtige (2014). Dit bedrag staat evenwel in verhouding met het beroepsinkomen. Het maximum aftrekbaar bedrag is bereikt vanaf een inkomen van 35.150 EUR. Het fiscaal voordeel bedraagt zo minstens 30%. Op de leeftijd van 60 jaar wordt een eenmalige en anticipatieve heffing voorzien van 10 % op het kapitaal.

Er is geen belastingheffing op de winstdeelname. Het kan dus interessant zijn om ook na uw 60ste levensjaar de levensverzekering nog een tijd te laten doorlopen.

Pensioen

De verzekering Pensioensparen is een beleggingsformule met een aantal eigen bijzonderheden. Zo is het bedrag dat u in deze formule kan beleggen beperkt tot maximaal 950 € per jaar. Het interessante aan deze formule is dat ze in principe en afhankelijk van uw persoonlijke situatie een fiscaal voordeel biedt van minstens 30 %. Bovendien biedt de pensioenspaarverzekering u een gewaarborgd minimumrendement, gecombineerd met een winstdeelname op basis van de resultaten van de verzekeringsmaatschappij.

Er zijn meerdere formules mogelijk waarbij wij als makelaar voor u de meest geschikte polis uitzoeken. Voor een maximaal rendement is dus een persoonlijke consultatie aangewezen.

Reisbijstand

Een reis is steeds een heugelijk moment waar u vaak lang op voorhand naar toe leeft.

Toch kan altijd wat mislopen.

Diverse verzekeringsformules zijn mogelijk afhankelijk van uw persoonlijke situatie en de frequentie van uw vakanties, de bestemming en andere wensen.

Mogelijke waarborgen zijn tussenkomst bij annulatie, verloren bagage, ziekenhuisopname in het buitenland, dekking inzake de overkomst van een familielid in het buitenland, opsporing- en reddingskosten, repatriëring bij ongeval of overlijden, …

Aarzel niet ons te contacteren voor meer info.

Reisbijstandspolis

Diverse formules zijn mogelijk afhankelijk van uw persoonlijke situatie en de frequentie van uw vakanties, de bestemming en andere wensen zoals dekking inzake de overkomst van een familielid in het buitenland, opsporing- en reddingskosten, repatriëring bij ongeval of overlijden, … Aarzel niet ons te contacteren voor meer info.

Annulatieverzekering

‘Het kan verkeren’, zei Bredero. Allesbehalve aangenaam maar de mogelijkheid bestaat dat u uw zuurverdiende vakantie dient te annuleren door overmacht zoals een plots overlijden van een van uw dierbaren of uzelf die plots door ziekte wordt overmand. Een annulatieverzekering kan dan wel uw vakantie niet meer redden, maar u tenminste financieel vergoeden voor de geleden schade.

Bagageverzekering

Zoals de naam van de polis zelf aangeeft kan u zich ook verzekeren voor het moment dat uw bagage gestolen of beschadigd raakt. Uw bagage krijgt het op de luchthavens en bij het transport op en naar het vliegtuig immers hard te verduren. Ook achtergebleven reiskoffers of bagage afgeleverd op een verkeerde bestemming duizenden kilometers bij u vandaan is uiterst vervelend en kan mee als waarborg worden opgenomen in het contract.

Uitvaartverzekering

Vroeg of laat staat het onvermijdelijke ons allemaal te wachten.

Toch wordt de rouwperiode door de nabestaanden vaak anders ervaren in functie van de manier waarop zij van hun dierbare afscheid hebben kunnen nemen.

Het laatste waar mensen echter bijkomend mee wensen te worden geconfronteerd zijn financiële beslommeringen voor het bekostigen van de uitvaart en het regelen van uw begrafenis. De kosten lopen echter sneller op dan u op het eerste zicht zou denken (3.500 € tot 15.000 € is geen uitzondering).

De polis uitvaartverzekering voorziet dan ook in het regelen, verzorgen en betalen van uw uitvaart, evenals mogelijke psychologische begeleiding, zodat u waardig afscheid kan nemen van uw dierbare.