Uitvaartzorg Kesteloot

Begrafenissen - crematies - nabestaandenzorg - uitvaartverzekeringen

• organisatie uitvaart van A tot Z
• persoonlijke dienstverlening
• eigen funerarium en aula en eigen rouwdrukwerk

DFA1 bvba c/o Uitvaartzorg Kesteloot,
Noorderplaats 5 bus 2 | 2000 Antwerpen
RPR Antwerpen 0412.937.710

Bij Uitvaartzorg Kesteloot te Veurne.

Uitvaartzorg Kesteloot

  • Begrafenissen
  • Crematies
  • Funerarium
  • Uitvaartzorg
Koksijdestraat 3, 8630 Veurne