Sportvelden

Topdressen en bezanden

Bij topdressen wordt schrale dressgrond over de toplaag verspreid. Hiermee kan het veld achteraf uitgevlakt worden. Afhankelijk van de bodemtoestand kan ook zand kan over de toplaag gestrooid worden. Bezanden kan bij een verdichte of zware toplaag tevens zorgen voor een betere waterdoorlaatbaarheid.

Maaien zonder opvang

Met cirkelmaaier of met mulchmaaier. Het gras wordt door meerdere messen afgesneden en aan de zijkant van de machine uitgeworpen. Met de mulchkit wordt het gemaaide gras verhakseld en valt terug tussen het gras.

Maaien met opvang

Een professionele zitmaaier met een frontmaaitafel en met een grote capaciteit.Het gras wordt door een sterke ventilator opgezogen en dan naar de opvangbak van de machine geblazen. Het maaisel wordt dan in de container gekipt en door ons meegenomen.

Verticuteren met opvang

Verticuteren zorgt voor het uitkammen van de viltlaag, ontstaan door ophoping van oude grasresten en ongewenste gewassen. De resterende stevige grassen blijven ongeschonden en kunnen zich beter ontwikkelen. Het vrijgekomen verticuteerafval wordt met de zuigwagen opgeborsteld en weggezogen.

Prikrollen en snijbeluchten

De prikrol is voorzien van dreihoeksmessen. Tijdens het groeiseizoen van het gras zal deze machine, naast lucht inbrengen in de grond, ook de graswortels verticaal doorsnijden. Daardoor gaan de wortels uitstoelen en alzo een sterke graszode vormen. 

Verti-Drainen en diepbeluchten

De Verti-Drain is een compacte prik-beluchter die Ambigreen inzet op nattere terreinen. Door te prikken verbeteren de pennen de waterafvoer. De wrikbeweging stimuleert daarbij ook de groei. De achterlopende rol zorgt voor een vlakke grasmat.

De mogelijkheid bestaat om tot 0,40m diepte te prikken

Inzaaien

Doorzaaien

Doorzaaien gebeurt met de juiste samenstelling van graszaad en met een gespecialiseerde machine die het zaad breedwerpig verdeelt. Zo creëren we opnieuw een dichtbezaaide grasmat. Waar het grasveld meer schade heeft opgelopen, wordt in meer dan 2 richtingen gezaaid om de dichtheid nog op te voeren.

Wiedeggen

Kleine oneffenheden, bijvoorbeeld ontstaan door wormhoopjes, kunnen met de wiedeg teniet worden gedaan. Wanneer de wiedeg in de hefinrichting van de trekker is gemonteerd, kan de strafheid per situatie optimaal worden gekozen. Een eventueel sliblaagje kan ook met de wiedeg gebroken worden, wat weer voorkomt dat het slib de bovenlaag te glad maakt. Minder gewenste grassen als straatgras en struisgras kunnen ook met de wiedeg verwijderd worden.

Schudfrezen of Schockwave

De diepbeluchtingsschudfrees brengt de aan een centrale as opgestelde messen in een schuddende beweging door de grond. De grond wordt door deze bewerking gescheurd, gewrikt en opengebroken. De werkdiepte varieert tussen de 35 en 40cm.

Het doel van deze bewerking is om verdichtingen in de toplaag te verminderen en alzo de bodemstructuur te verbeteren.

Slepen en rollen

Slepen en rollen is een elementaire, uiterst budgetvriendelijke techniek om kleine oneffenheden (bv. ingezakte voetstappen) weg te werken tijdens het seizoen. Het heeft vooral als doel speelschede te herstellen. Het rollen gebeurt echter heel licht. Het vermijdt dat de bodem wordt samengedrukt maar het heeft toch een egaliserend effect.

Bemesten en bekalken.

Met een aangepast bemestingsschema zullen de velden er steeds groen bijliggen.

De bemesting tijdens één groeijaar is gefractioneerd en gebeurt in 3 stappen.

Een startbemesting in het voorjaar.

Een onderhoudsbemesting tijdens het groeiseizoen.

Een najaarsbemesting met extra kalium in oktober. 

Onkruidbestrijding

Onkruidbestrijding is noodzakelijk zodat gras zonder belemmeringen kan groeien en voorkomt ook overwoekering en zwakke zones in de grasmat. Met selectieve onkruidbestrijders conform de huidige wetgeving worden onkruiden uit de grasmat geweerd.

Besluit:

Bij goed onderhoud, het juiste graszaadmengsel en een hoge zaaidichtheid worden de onderhoudskosten van een sportveld na verloop van tijd lager. Want hoe beter de grasbezetting, hoe langer de levensduur van de grasmat wordt en hoe minder de grasmat zal lijden van speelschade.

Toplaagbewerkingen en maaien slorpen het grootste deel van het budget, doorzaaien slechts 6% waarvan 4% voor het graszaad en 2% voor de werkzaamheden. Bezuinigen op gras/herstelwerk is dus niet verstandig; het werkt eerder avrrechts.

Contacteer ons →