Steenhouwerij Denisse

dorpels - trappen - keukenbladen - vloeren - schouwen - gevelbekleding - grafzerken

Filip: 0479 73 13 73
Steven: 0475 22 05 04

Bij Steenhouwerij Denisse te Stabroek.

Steenhouwerij Denisse

Starrenhoflaan 6, 2950 Kapellen
T 03 664 42 66
F 03 605 80 04