Sint-Godelieve-Instituut

Uw christelijke school, secundair onderwijs te Lennik

"Sint-Godelieve-Instituut inspireert jouw verhaal"

Geworteld in een rijke traditie en vanuit een christelijke belevinginspireert het Sint-Godelieve-Instituut het verhaal van elke leerling.

Wij willen als aso-school van de Zusters van Vorselaar een referentie zijn in het Pajottenland waar leerlingen een brede vorming krijgen en hun talenten maximaal kunnen ontplooien in een uitdagende leeromgeving. Als team willen wij vanuit een warme betrokkenheid de leerlingen met zorg en respect voor ieders eigenheid begeleiden in hun groei naar geëngageerde wereldburgers.

Een open dialoog draagt ertoe bij dat leerlingen, ouders en schoolmedewerkers graag komen leren, leven en werken.

1e GRAAD

 • 1e jaar
  • 1A
  • 1A+Latijn
 • 2e jaar: basisopties
  • Economie en organisatie
  • Klassieke talen
  • Moderne talen en wetenschappen

2e GRAAD

 • Economie
 • Latijn
 • Wetenschappen

3e GRAAD

 • Economie-Moderne talen
 • Economie-Wiskunde
 • Latijn-Moderne talen
 • Latijn-Wetenschappen
 • Latijn-Wiskunde
 • Moderne talen-Wetenschappen
 • Moderne talen-Wiskunde
 • Wetenschappen-Wiskunde