Spuitplamuur

Fondan werkt met Spuitplamuur en Dunpleister.

De oplossing bestaat erin de betonnen plafonds af te werken met een niet gipshoudend product dat in een later stadium tijdens de uitvoering aangebracht kan worden: spuitplamuur op basis van dolomiet.

Door de grote gladde oppervlakken van de breedplaten kan deze zeer dunlagig aangebracht worden en moeten weinig voegen bijgewerkt worden. Het aanbrengen van spuitplamuur gaat bovendien snel.

Ook vanuit economisch standpunt wordt meer en meer voor spuitplamuur gekozen. De werkwijze met spuitplamuur heeft dan ook een aantal heel specifieke troeven: - Hechtingsprimers zijn op de meeste ondergronden niet nodig - Er kan proper worden gewerkt, waardoor er – zeker als men de spuitplamuur met airlessapparatuur aanbrengt – minder of helemaal niet moet afgedekt worden.

Geen stellingen plaatsen en afbreken: nogmaals tijdswinst ! Doordat met spuitplamuur proper gewerkt wordt, kan deze aangebracht worden in de afwerkingsfaze, zelfs tijdens de schilderwerken, als het gebouw zeker droog staat.

Dankzij de erkenningen van Fondan kan de firma ook een attest afleveren van de kwaliteit en duurzaamheid van het werk.

Voor meer informatie kan U steeds contact opnemen.

Technische fishe van PYROPLAST - HW primer