In memoriam: Roger De Clercq

De heer Roger De Clercq uit Balegem,
weduwnaar van mevrouw Annie De Rouck,
geboren in Elene op 2 januari 1936,
is thuis overleden op 30 juni 2018.

Rouwbrief en gelegenheid tot condoleren op https://www.rouwcentrumvandekerckhove.be.
Ga naar de rubriek 'In memoriam' onderaan de pagina.

In memoriam: Roger De Clercq