Versoepeling van de coronamaatregelen voor rouwmaaltijden vanaf 1 oktober 2020

Vanaf 1 oktober worden de regels voor de rouwmaaltijden wat versoepeld.

Als de rouwmaaltijd in privékring (niet professioneel) wordt georganiseerd, mogen maximaal 50 personen aanwezig zijn. Indien rouwmaaltijden wél professioneel worden georganiseerd, dus bij of door cateraars of uitvaartondernemers, geldt geen numerieke beperking meer van het aantal genodigden en mogen er zoveel genodigden zijn als de zaal toelaat.

In beide gevallen zijn de regels van de horeca van toepassing, dat wil zeggen dat:

1° de tafels zo worden geplaatst dat een afstand van minstens 1,5 meter tussen de tafels wordt gegarandeerd, tenzij de tafels worden gescheiden door een plexiglazen wand of een gelijkwaardig alternatief, met een minimale hoogte van 1,8 meter;

2° een maximum van 10 personen per tafel is toegestaan;

3° enkel zitplaatsen aan tafel zijn toegestaan;

4° het dragen van een mondmasker of, wanneer dit niet mogelijk is omwille van medische redenen, van een gelaatsscherm verplicht is voor het zaalpersoneel;

5° het dragen van een mondmasker of, wanneer dit niet mogelijk is omwille van medische redenen, van een gelaatsscherm verplicht is voor het keukenpersoneel;

6° er geen enkele bediening aan de bar is toegestaan, met uitzondering van eenmanszaken met naleving van een afstand van 1,5 meter;

7° terrassen en openbare ruimten worden georganiseerd overeenkomstig de voorschriften bepaald door de gemeentelijke overheden en met respect voor dezelfde regels als deze die binnen gelden;

8° drankgelegenheden en restaurants geopend mogen blijven vanaf het gebruikelijke openingsuur tot één uur `s nachts, tenzij de gemeentelijke overheid oplegt dat ze eerder moeten sluiten, en  vanaf één uur 's nachts minstens gedurende een ononderbroken periode van vijf opeenvolgende uren gesloten moeten blijven;

9° de contactgegevens van één klant per tafel, die zich kunnen beperken tot een telefoonnummer of een e-mailadres, moeten worden geregistreerd bij aankomst en bewaard gedurende 14 dagen teneinde enig later contactonderzoek te faciliteren. Die contactgegevens mogen enkel worden gebruikt voor de doeleinden van de strijd tegen COVID-19, ze moeten worden vernietigd na 14 dagen en de klanten moeten uitdrukkelijk hun akkoord geven. Voor de klanten die dit weigeren wordt de toegang tot de inrichting bij aankomst geweigerd.

Versoepeling van de coronamaatregelen voor rouwmaaltijden vanaf 1 oktober 2020