Update coronamaatregelen (versie 05/06/2020)

Om u (en ons) te beschermen tegen het coronavirus, zullen wij  vanaf 8 juni 2020 de volgende beperkingen blijven hanteren voor uitvaarten.

 1. De voorgeschreven fysieke afstand van 1,5 meter tussen u en onze medewerkers moet te allen tijde gerespecteerd worden (‘social distancing’).

 2. Fysiek contact met familieleden en anderen die in de periode onmiddellijk voorafgaand aan het overlijden nauw fysiek contact hebben gehad met de overledene moet zoveel mogelijk beperkt blijven. Daarom vragen wij u om één enkele contactpersoon aan te duiden, indien mogelijk een persoon die geen nauw contact gehad heeft met de overledene en jonger is dan 70 jaar.

 3. Het eerste contact verloopt altijd per telefoon – op het nummer 0474 99 14 34 – of per e-mail op het adres info@rouwcentrumvandekerckhove.be.

 4. Indien een tweede contact noodzakelijk is – bvb. om een kist te kiezen – gebeurt dat uitsluitend in ons Rouwcentrum – Reigerstraat 25, 9860 Oosterzele - na afspraak. Bij het contact zijn maximaal twee vertegenwoordigers van de nabestaanden aanwezig. Wij voorzien het nodige om de handen te wassen en/of te ontsmetten.

 5. Wanneer iemand thuis overleden is, kunnen op het tijdstip van de afhaling enkel die mensen aanwezig zijn die de familie als essentieel beschouwt en op voorwaarde dat zij geen symptomen van coronabesmetting vertonen.

 6. Thuisbewaring van de overledene wordt afgeraden. Indien de overledene positief is getest op COVID-19 of er een vermoeden is van besmetting door COVID19 blijft thuisbewaring verboden.

 7. Begroeting in ons funerarium is mogelijk indien de overledene niet positief is getest op COVID-19 en er geen vermoeden is van besmetting door COVID19. Begroeting kan echter alleen op afspraak. Bovendien wordt aangeraden slechts een klein aantal mensen de overledene komen begroeten en moeten ook bij de begroeting de regels van social distancing worden gerespecteerd. De nabestaanden raken de overledene niet aan. Rouwregisters zijn niet toegestaan.

 8. Indien de overledene positief is getest op COVID-19 of er een vermoeden is van besmetting door COVID19 zullen wij bij aankomst in ons funerarium onmiddellijk overgaan tot kisting. Begroeting is in dat geval niet mogelijk.

 9. Zowel religieuze uitvaartdiensten als afscheidsplechtigheden in de aula van een crematorium zijn mogelijk, mits inachtneming van de volgende beperkingen:

  • De plechtigheid mag worden bijgewoond door maximaal 100 personen.

  • De familie en intimi wordt aangeraden om hun eigen privé-vervoer te gebruiken om zich naar en van de locatie van de plechtigheid te verplaatsen en om contact te vermijden met mensen die niet tot hun eigen gezin behoren.

  • Fysiek contact is verboden.

  • Rouwkaartjes worden niet persoonlijk overhandigd, maar kunnen in een mandje of op een schaal worden neergelegd.

  • Tijdens de plechtigheid moet de afstand van 1,5 meter tussen elke persoon die niet tot hetzelfde gezin behoort, gerespecteerd worden.

  • De aanwezigheid van personen die symptomen van coronabesmetting vertonen, is niet toegelaten.

  • Gedachtenisprentjes worden niet uitgedeeld, maar klaargelegd zodat de aanwezigen ze kunnen meenemen.

 10. Koffietafels, uitvaartrecepties en rouwmaaltijden blijven verboden tot en met 30 juni 2020.

 11. Het is steeds mogelijk om op dit moment af te zien van een uitvaartplechtigheid en op een later tijdstip een herdenkingsdienst te houden.

Wij volgen de ontwikkelingen op de voet en berichten u zo snel mogelijk indien de situatie verandert. 

Zorg goed voor uzelf en iedereen in uw omgeving.

Update coronamaatregelen (versie 05/06/2020)