We houden je privegegevens prive

We houden je privegegevens prive

Beste Klanten,

Op 25 Mei 2018 gaat de nieuwe verordening GDPR in voege, ter bescherming van gegevens. We vinden het bij Inforeizen superbelangrijk dat er goed met uw gegevens om wordt gegaan. Daarom leggen we in dit stukje tekst uit welke gegevens we verzamelen en ook wat u kunt doen als u het daar niet mee eens bent. We hebben geprobeerd het zo simpel mogelijk te houden.

We gaan altijd vertrouwelijk met uw gegevens om. Dat is het allerbelangrijkste wat u hier zult lezen. Alle informatie wordt veilig opgeslagen en is alleen toegankelijk voor die mensen die er bij hoeven. Dit doen we door technische, veiligheids- en organisatorische maatregelen te implementeren. Zo voorkomen we dat verkeerde mensen, verkeerde dingen kunnen doen met uw gegevens.

Wat we verzamelen

We verzamelen persoonsgegevens van bezoekers van onze website, aanvragen per mail of als u bij ons langs komt. Geen spannende dingen, dit doen we in de basis omdat we u en anderen zo goed mogelijk van dienst willen zijn.

Een of meerdere dingen kunnen we van u bijhouden:

  • Voor-, achternaam en geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummers
  • E-mail- en social media adressen
  • Identiteitskaart- en internationale paspoortgegevens

Uiteraard spreekt het vanzelf dat uw gegevens nooit aan derden verstrekt worden en uitsluitend door Inforeizen zullen gebruikt worden in het kader van voorziene beroepsactiviteiten. Uw opgeslagen gegevens kunnen ten allen tijde opgevraagd worden bij Inforeizen. We bewaren gegevens niet langer dan nodig.

Als u vragen hebt of meer informatie wil over de persoonsgegevens die mogelijk van u zijn verzameld bij Inforeizen, neem dan contact met ons op.

Wenst u geen emailings van Inforeizen meer te ontvangen, dan kan u ons hiervoor een mail sturen. Al uw gegevens zullen dan verwijderd worden.