NEDC 2.0 vs. WLTP

Beide afkortingen staan voor een testmethode van de CO2-uitstoot bij wagens. NEDC is de ‘oude methode’ dewelke verweten werd niet realistisch genoeg te zijn betreffende het verbruik en de uitstoot. Daarom werd er een nieuwe methode in het leven geroepen, de WLTP-norm, de vervanger van de NEDC test.

Sinds September 2018 moet elke nieuwe wagen getest worden volgens deze WLTP-methode. T.e.m. eind 2021 moeten autoconstructeurs zowel de WLTP alsook de teruggerekende NEDC cijfers vermelden op het gelijkvormigheidsattest van die wagens. Deze teruggerekende NEDC cijfers worden NEDC 2.0 genoemd. Zowel de WLTP- als de NEDC-waarde 2.0 staan nu vermeld op het gelijkvormigheidsattest (zie onderaan).

Fiscale gevolgen?

Een andere definitie voor de WLTP-cijfers zou ook kunnen zijn “Hogere CO2-uitstoot voor wagens.” (Gemiddeld tussen de 10 à 30 gram). Ondertussen weten we al dat een hogere CO2 gelijkstaat aan een hogere fiscale rekening.

Op federaal niveau:

  • VAA & aftrekbaarheid autokosten: Gelukkig heeft de minister van Financiën reeds gecommuniceerd over dit onderwerp. Hieruit valt af te leiden dat op fiscaal vlak nog steeds rekening mag gehouden worden met de NEDC-cijfers. Ook voor de wagens met twee CO2-uitstoten (NEDC 2.0 en WLTP) vermeld op hun gelijkvormigheidsattest. Dit tot ten minste 31/12/2020.
    • Sinds kort is hierover beslist dat men nog steeds NEDC mag toepassen indien dit wordt vermeld het gelijkvormigheidsattest.
  • CO2-bijdrage: De sociale zekerheid heeft laten weten zich aan te sluiten bij dit standpunt voor de berekening van de CO2-bijdrage.

Op Vlaams niveau:

Dit heeft GEEN betrekking op leasingvoertuigen ingeschreven op naam van een erkende leasingonderneming. Deze worden nog steeds belast op basis van de ‘oude regels’ (lees: vermogen i.p.v. CO2). Dit is namelijk een federale materie.

  • BIV & Jaarlijkse verkeersbelasting: Momenteel geldt hier nog steeds de NEDC als standaardwaarde. Er wordt echter wel vermoed dit WLTP ook hier zijn intrede zal doen.

Recent bleek uit een startnota voor de nieuwe Vlaamse regering dat de WLTP-uitstoot wel vanaf 2020 zou worden toegepast. Dit zou bijgevolg kunnen resulteren in een hogere fiscale kost. Echter zijn hier nog geen definitieve beslissingen over genomen. Dit zou ervoor kunnen zorgen dat het de autofiscaliteit nog complexer wordt dan zal momenteel al is. Dan zal men in het scenario terechtkomen waarbij éénzelfde wagen belast wordt op basis van twee verschillende CO2-uitstoten (NEDC en WLTP).

Oplossingen?

  • Spurt richting leasing. Aangezien deze enkel op Vlaams niveau worden belast
  • Aankoop plug-in hybride. Deze zullen normaal een gunstig WLTP cijfer overhouden. Hierdoor lijkt de aankoop van een (fiscaal ‘echte’) plug-in hybride op het huidige moment een goede keuze. Andere type wagens zullen slechtere WLTP-cijfers krijgen waardoor een aankoop van een dergelijk model niet aangeraden lijkt op dit moment. Spreiding d.m.v. een leasing is daarvoor een betere oplossing.

Welke vakken van het gelijkvormigheidsattest?

  • NEDC-uitstoot: code 49.1
  • WLTP-waarde: code 49.4
  • Er wordt dus gekeken naar de gecombineerde CO2-waarde. Voor plug-in hybride wagens daarentegen wordt er gekeken naar de gewogen, gecombineerde CO2-waarde. Voor nieuw ingeschreven stockwagens (tot einde augustus 2019) is enkel een NEDC 1.0-waarde van toepassing en wordt dus geen code 49.4 fiscaal gebruikt.