Vanaf aanslagjaar 2021 komt er een volledig nieuw systeem in werking

Zoals reeds geweten is, verandert de globale autofiscaliteit. T.e.m. aanslagjaar 2020 is er sprake van een overgangsperiode van toepassing in de personenbelasting die gebaseerd is op de vennootschapsbelasting. Vanaf aanslagjaar 2021 komt er een volledig nieuw systeem in werking. Dit heeft geen direct verband met het VAA. De verandering omtrent de hybride-wagens heeft wel een groot effect het VAA van die wagens. Of beter gezegd 'kan' een groot effect hebben.

Het betreft hier de 'fake hybride wagens'.  Wanneer een hybride wagen als 'vals' wordt beschouwd op fiscaal vlak zal men voor niet langer rekening houden met de officieel opgegeven CO2-uitstoot van die wagen. Men zal namelijk ofwel:

  • kijken naar de CO2-uitstoot van een gelijkwaardig voertuig ZONDER de oplaadbare batterij, m.a.w. dat voorzien is van een motor die uitsluitend gebruik maakt van dezelfde brandstof (benzine of diesel). Ofwel
  • De officieel opgegeven CO2-uitstoot vermenigvuldigen met een factor 2,5.

Wanneer is er sprake van een 'valse hybride wagen'?

  1. Moet sowieso een oplaadbare/plug-in hybride zijn
  2. Aangekocht* vanaf 1 januari 2018
  3. Een elektrische batterij hebben met een energiecapaciteit van minder dan 0,5 kWh per 100 kg van het wagengewicht; OF
  4. een CO2-uitstoot van meer dan 50 gram/km.

*Sinds kort zijn ook gehuurde en geleased plugin-hybrides hieronder geplaatst (zie: Wet van 2 mei 2019 houdende diverse fiscale bepalingen 2019-I, B.S. van 15 mei 2019).