Praktizon: Ons doel?

 

Een optimale werking van lichaam en geest. Praktizon is een paramedische groepspraktijk gevestigd in Zonhoven. Bij ons kan u terecht voor kinesitherapie, osteopathie, gedragstherapie en psychologische begeleiding.

 
 
 

Het Praktizon Team

 

Philip Kums

Philip Kums behaalde zijn diploma in de kinesitherapie in 1995 aan de Provinciale Hogeschool te Hasselt, waarna hij aan de slag ging bij verschillende collega’s. Daarnaast heeft hij een aantal bijkomende opleidingen gevolgd zoals manuele therapie, McKenzie MDT en myofasciale therapie. Hij is in 2005 dan gestart met de opleiding osteopathie aan het FICO te Antwerpen en sinds 2013 is hij gediplomeerd osteopaat (D.O.).

De wisselwerking tussen kinesitherapie en osteopathie vormt de rode draad doorheen zijn therapie. Door de brede waaier aan opleidingen die hij gevolgd heeft, tracht hij zijn patiënten een unieke en specifieke behandeling aan te bieden met als doel een optimale werking van lichaam en geest.

 

David Schulz

David Schulz behaalde zijn diploma in de toegepaste psychologie met specialisatie klinische psychologie aan de Lessius Hogeschool te Antwerpen. Vervolgens behaalde hij zijn master in de psychologie met specialisatie klinische en gezondheidspsychologie aan de Katholieke Universiteit Leuven. Daarnaast is hij zich gaan bijscholen in diverse therapieën waarbij de gedragstherapeutische filosofie bij hem op de voorgrond is komen te staan. U kan hem terugvinden op de officiële lijst van Belgische psychologen onder erkenningsnummer 871114527.

In onze huidige samenleving zien we dat de psychologische hulpverlening een meer centrale plaats aan het innemen is omwille van de stijgende complexiteit en toenemende druk die op ons alledaags functioneren gelegd wordt. Bijna iedereen krijgt gedurende zijn of haar levensloop direct of indirect weleens te maken met een milde of ernstige vorm van depressie, angst, verslaving, burn-out, … of meer persoonsspecifieke problemen. Het raadplegen van een psycholoog gaat ondertussen minder gepaard met vooroordelen en raakt steeds meer geïntegreerd in onze maatschappij.

 

Sanne Tielens

Sanne Tielens behaalde in 2012 haar eerste diploma als Ergotherapeut aan de Provinciale Hogeschool Limburg. In de zomer van 2012 besloot ze om nog een uitdaging aan te gaan en verder te studeren voor kinesitherapeut. In 2016 behaalde Sanne dan ook haar diploma ‘Master in de Revalidatie Wetenschappen en Kinesitherapie’ aan de Universiteit Hasselt.

Door de combinatie van haar twee diploma’s tracht ze een zo breed en individueel mogelijke behandeling op te stellen, waar haar patiënten centraal staan.