Podologie is …

… de wetenschap, de kunde die zich bezig houdt met de structuur, de functie en de fysiopathologie van de voet en dit in relatie tot hoger gelegen segmenten. Maar ook hoger gelegen klachten, zoals knie-, heup- en rugpijn, die hun oorzaak vinden ter hoogte van de voet, behoren tot het werkveld van de podoloog.

Een podoloog is …

… een paramedicus die, na verwijzing van een arts of arts-specialist, zorgvragers met klachten ter hoogte van de voet onderzoekt en indien nodig behandelt. Deze klachten kunnen zich zowel ter hoogte van de huid als nagels van de voet bevinden, maar kunnen eveneens klachten zijn van het bewegingsstelsel.

… de zorgverlener die onder andere een belangrijke sleutelrol heeft in de behandeling van zorgvragers met systemische aandoeningen, zoals diabetes en reuma.

… opgeleid om te assisteren en instrumenteren bij chirurgische ingrepen in het operatiekwartier.

Podologiepraktijk Vandenberk...

... is gevestigd in Aalst (Erembodegem) en werd opgericht door Anne-Marie Vandenberk die versterkt wordt door Sofie Debbaut, beiden hebben een bachelor in de podologie. U kan er steeds terecht voor: biomechanisch onderzoek, loopanalyse en ganganalyse, podologische zooltherapie, voetproblemen bij reuma en diabetes, huidaandoeningen en nagelaandoeningen t.h.v. de voeten en voetgerelateerde klachten.

Voor meer informatie over podologie kan u terecht op www.podologieweb.be