Camera inspectie

Via camera inspectie de juiste diagnose

Hebt u blijvende problemen met uw afvoer? Hebt u grondverzakking? Of zit er iets vast in de buizen? Mobi-Clean spoort de problemen op met een camera onderzoek. Zo nodig kunt u de foto ’s en verslag aan uw verzekering bezorgen. Na het camera onderzoek kunnen wij ook de problemen oplossen of u adviseren.

AFSPRAAK MAKEN? BEL VANDAAG NOG!