Vlaanderen bestaat voor 11,2 % uit risicogrond

Vlaanderen bestaat voor 11,2 % uit risicogrond

Inventarisatie risicogronden bijna afgerond: Vlaanderen bestaat voor 11,2 % uit risicogrond

Jarenlange inventarisatie door Vlaamse gemeenten

Sinds 2012 zijn alle Vlaamse gemeenten gestart met het systematisch invoeren van alle potentieel bodembedreigende activiteiten (zgn. 'Vlarebo-activiteiten) in het OVAM webloket.

In 2016 is dit proces onder impuls van OVAM in een stroomversnelling gebracht, met als doel om eind 2017 een volledige Gemeentelijke Inventaris te realiseren.

Doelstelling 2017 nipt niet gehaald

Deze doelstelling is net niet gehaald: eind 2017 waren 297 van de 308 Vlaamse gemeenten volledig. Het gros van wat toen nog ontbrak, is inmiddels eveneens vervolledigd.

Aantal risico-gronden in Vlaanderen

Op basis van deze inventaris telt Vlaanderen tot nu toe 180 000 risicopercelen. Uitgaande van gemiddeld 2,5 kadastrale percelen per risico'grond' (bedrijfseenheid), wordt geschat dat Vlaander 85 000 risicogronden telt; dit is goed voor 11,2 % van Vlaanderen.

Tempo onderzoeken op te drijven

Elk van deze 85 000 gronden dient op een gegeven moment onderworpen te worden aan een oriënterend bodemonderzoek. De Vlaamse bodemregelgeving is reeds in voeg sinds 1995, en de doelstelling bestaat erin om tegen 2036 al deze sites minstens onderzocht te hebben, en alle historische verontreiniging, waarvoor sanering nodig is, in saneringsuitvoering te hebben. We zijn dus al 23 jaar ver, en hebben nog 18 jaar te gaan. Toch is op vandaag nog maar 40% van deze gronden onderzocht.

Om het tempo op te drijven, zijn enkele initiatieven lopende bij OVAM, worden slapende dossiers terug opgepikt en zijn ook recent enkele wetswijzigingen doorgevoerd. Dat is nodig om de doelstelling te halen. Vaak effenen de saneringswerken het pad voor de herontwikkeling van de ongebruikte risicopercelen. In Vlaanderen, waar de beschikbare ruimte schaars blijft, is dat geen overbodige luxe.

Meer info vindt u in het jaarverslag van OVAM, op de website van OVAM.