MFC De Hoge Kouter

Geluk & Toekomst

We gaan er voor - samen met jou!

Ondersteuning van jongeren met een beperking

Ambulant • Mobiel • Dagopvang
Vanaf najaar 2019 ook verblijf (internaat)

Schooldagen • Woensdagnamiddagen • Vakanties

Bij MFC De Hoge Kouter te Kortrijk.

BE 20738415241056 BIC code KREDBEBB
Ondernemingsnr. 409795207

MFC De Hoge Kouter

  • Ondersteuning jongeren met beperking
Bad Godesberglaan 19, 8500 Kortrijk
T056 24 38 60
F056 20 02 49