Manege De Haan

U kunt bij Manege The Paddock te De Haan terecht voor verhuur van paardenboxen en weiden, we beschikken zowel over binnen- als buitenboxen. Als privaat paardenpension of manege beschikken we over diverse accomodaties. Er zijn 3 pistes (een binnenpiste, dressuurpiste buiten, springpiste buiten).

Naast onze verzorgde stallingen is er een ruime weidegang met paardvriendelijke omheining. De toegang tot de weiden is dan ook voorzien met een gebruiksvriendelijke sas. Nadien kunt u terecht in het gezellige clubhuis om na te praten. De prijzen voor de boxen voor paarden en meer uitleg vindt u terug op pagina boxen en weiden.

Wij beschikken eveneens over een eigen paardencamion, waarin 4 paarden kunnen worden vervoerd. Wij kunnen instaan voor het vervoeren van uw paarden naar eender welke locatie.

CONTACTEER ONS