Logopediepraktijk Carola D’Hondt

Logopediepraktijk Carola D’Hondt

Uw logopedist voor leerproblemen, articulatie en taalproblemen in Staden

Bij Logopediepraktijk Carola D’Hondt in Staden kan u terecht voor onderzoek en behandleing van:

  • Articulatie of spraakstoornissen
  • Taalstoornissen of taalproblemen
  • Leerstoornissen of leerproblemen: zowel bij lezen, spelling, rekenen (wiskunde)
  • Studiebegeleiding
  • OMFT of behandeling van foutief slikken, foutieve mondgewoonten (o.a. duimzuigen, …)
  • Afasie: taaltherapie na trombose of CVA
  • Dysartrie: spraaktherapie na trombose of CVA

TYP 10 staden

Leren typen in een handomdraai TYP 10

Typcursussen Staden

Voor wie?

De cursus is toegankelijk voor elk kind vanaf het 4e leerjaar, ook kinderen met motorische problemen, leerproblemen (dyslexie en dyscalculie), AD(H)D, ASS, …

Aanpak

Er wordt gewerkt in kleine groepen. Op deze manier wordt ingespeeld op de noden van elk individueel kind. Er wordt tegelijkertijd op verschillende leerkanalen ingezet: auditief, visueel, motorisch, geheugen en redeneren. Er wordt geen tijdsdruk opgelegd.

Inhoud van een les

De letters en de eigenschappen van de letterposities worden onderzocht. We zetten onze kennis om in het motorisch uitvoeren. De opgedane kennis wordt geautomatiseerd. Gedurende een jaar is er digitale opvolging.

 

Recensies

Er zijn nog geen recensies geschreven voor Logopediepraktijk Carola D’Hondt.

Contact

Logopediepraktijk Carola D’Hondt

Diksmuidestraat 139, 8840 Staden
  • Logopedie
  • Typelessen

Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie.
Enkel op afspraak.