Logopedie Vox et logos

Uw logopedie, logopediste en logopediepraktijk te Ieper

Logopediepraktijk Ieper

Logopedie Katrien Dejonckheere gevestigd in Ieper opende haar deuren in september 2007. De voortdurende aandacht voor goede communicatie is vandaag de dag een must. Hier willen we dan ook het verschil maken voor u. Door een opbouwende aanpak met aandacht voor elk probleem zoeken we samen naar een mogelijke oplossing. Binnen de praktijk wordt gewerkt rond spraakstoornissen, oro- myofunctionele stoornissen, stemstoornissen, taalstoornissen, leerstoornissen en neurologische stoornissen. Verder wordt ondersteuning geboden op vlak van coaching en algemene begeleiding

Vox et logos (Latijn voor: "stem en woord") omschrijft kernachtig waarvoor deze praktijk staat. Na 8 jaar opbouwen van expertise kan een mooi gamma therapie worden aangeboden.

De logopedische wetenschap richt zich vandaag zowel op verbale als nonverbale vormen van communicatie. Naast de gesproken taal komt de geschreven taal, gebarentaal, spraakafzien alsook ondersteunende communicatie aan bod. Zo beoogt men het bevorderen alsook het optimaliseren van het communicatiegedrag. Binnen de praktijk kan u terecht voor onderzoek en behandeling van logopedische problemen/stoornissen. Naast de spraak- en taalstoornissen en stemstoornissen vormen oro-myofunctionele stoornissen, leerstoornissen als neurologische stoornissen onderdelen van het aanbod. Dit kan bij verschillende doelgroepen en bij alle leeftijden.

Binnen het domein van de vocologie wordt gewerkt aan het vervolmaken van eigen stem- en spreekgedrag. Vandaag is vocologie en logopedie meer dan ooit een noodzaak. Onze maatschappij is immers steeds meer verbaal communicatief gericht. De focus van deze klinische praktijk ligt dan ook op de (re)habilitatie van de menselijke stem en brengt de verschillende perspectieven vanuit logopedie, stempedagogiek, fonetiek en verwante disciplines samen. Via training, coaching en vorming trachten vocologen gezonde stemmen te verbeteren en door revalidatie en therapie ongezonde stemmen aan te pakken. Spreken wordt gezien als een product van lichaamshouding en -spanning, adem, stemplooitrilling, resonantie, articulatie, prosodie (intonatie, klemtoon en pauze) en expressie.

Binnen de leerstoornissen werd de afgelopen jaren reeds heel wat expertise opgedaan. In het kader van dyslexie, dyscalculie alsook dysorthografie is de kennis in huis.

AFSPRAAK MAKEN? BEL VANDAAG NOG!