Logopedie Karolien De Mey

Logopedie Karolien De Mey te Brugge

Reeds vele jaren en nog steeds met vol enthousiasme onderzoek en behandel ik als logopediste volwassenen & kinderen die problemen hebben met communicatie en slikstoornissen. De problemen hebben te maken met spraak, taal, stem, lezen, schrijven, rekenen, slikken en orthodontie. Meer bepaald: vertraagde taalontwikkeling, articulatie, dyslexie, dysorthografie, dyslectie, ADHD, ADD, afasie, dysfasie, dyscalculie.

Taalbad voor anderstaligen, taaltherapie, leestherapie, rekentherapie en spraaktherapie. Eveneens behandeling aan huis is mogelijk.

Karolien De Mey, uw logopediste voor Brugge en omstreken

Recensies

Er zijn nog geen recensies geschreven voor Logopedie Karolien De Mey.

Contact

Logopedie Karolien De Mey

Marie Popelin Plantsoen 1/201, 8000 Brugge
  • Logopedie
  • Logopediste
  • Spraakgebrek
T0497 24 59 98