LEIF West-Vlaanderen

LEIF West-Vlaanderen

Levenseinde Informatieforum

LEIF is een open initiatief van mensen en verenigingen die streven naar een waardig levenseinde voor iedereen, waarbij respect voor de wil van de patiënt voorop staat. Onderzoek toont aan dat er nog heel wat werk verzet moet worden voor we zover zijn.
LEIF West-Vlaanderen wil op een laagdrempelige wijze via informatieverstrekking, adviesverlening, consultatie en sensibilisatie ondersteuning bieden bij het uitklaren van de vele vragen rond het levenseinde.
Onthaalvrijwilligers geven basisinformatie en verwijzen zo nodig door naar professionele hulp. Andere vrijwilligers en consulenten van het huisvandeMens samen met artsen en verpleegkundigen, allen opgeleid door LEIF, nemen de persoonlijke begeleiding en het medisch luik op zich. Het hele team zet zich in voor de signaalfunctie en de organisatie van activiteiten.

De Koning Boudewijnstichting verleent haar medewerking aan dit project. De giften aan de Stichting zijn fiscaal aftrekbaar vanaf 40 euro (art 104 WIB), met uitsluiting van elke andere formule. Giften kunnen uitsluitend gestort worden op rekening BE10 0000 0000 0404 - BIC: BPOTBEB1 van de Koning Boudewijnstichting met vermelding ‘***128/2548/00032***.

LEIF WVL steunen:
PNB PARIBAS FORTIS 001-6840506-45 - IBAN: BE44 0016 8405 0645 (giften op deze rekening van LEIF WVL vzw zijn niet fiscaal aftrekbaar)

LEIF West-Vlaanderen

  • Dienstverlening
  • Informatiecentrum
Koningin Elisabethlaan 92, 8000 Brugge
T050 34 07 36