AZ KLINA

AZ Klina te Brasschaat
SAMEN VOLUIT

VOLUIT VOOR GROEI
AZ Klina is het acuut referentieziekenhuis
en revalidatieziekenhuis voor patiënten
en verwijzers uit de regio Noord-Antwerpen.
Het ziekenhuis telt 581 bedden.

VOLUIT VOOR KWALITEIT EN INNOVATIE
AZ Klina is een innovatieve en lerende
organisatie die kwalitatief hoogstaande
zorg biedt en die continu wil verbeteren.
We zetten in op een sterk uitgebouwde
afdeling oncologie met radiotherapie en
borstkliniek, centrum voor robotheelkunde,
pijnkliniek, neurochirurgisch centrum,
beroertezorg, cardiale revalidatie, nierdialyse,
acute en chronische revalidatie met
gespecialiseerde behandeling van MS, …

VOLUIT VOOR ZORG
Meer dan 1700 gespecialiseerde artsen,
medewerkers en vrijwilligers gaan elke dag
voor elke patiënt “voluit voor zorg”.

AZ KLINA

  • Ziekenhuizen
Augustijnslei 100, 2930 Brasschaat
T03 650 50 50