Kinderopvang Marmotje

Uw kinderopvang, kinderdagverblijf, onthaalouder, onthaalmoeder te Mechelen

Kinderopvang met een hart voor kindjes

Kinderopvang Marmotje te Mechelen zorgt voor uw kapoen

Als ouder is het nooit makkelijk om uw kleine baby af te geven na een paar maanden er zelf voor gezorgd te hebben. Maar uiteindelijk is het al vaak bewezen dat een kindje hier echt wel heel veel voordeel bij doet. Een kind dat naar een kinderopvang gaat of geweest is zal veel vlugger contact leggen met andere kindjes, heeft veel meer weerstand en zal veel minder onwennig zijn als het voor het eerst naar school moet.

Kinderopvang Marmotje te Mechelen werkt met ervaren begeleidsters die door hun vakkennis heel goed weten wat ze juist moeten doen om de kindjes op hun gemak te stellen. Bovendien is er in ons inschrijvingsgeld een proefperiode ingelast van een aantal halve dagen om de baby op die manier te laten wennen aan de nieuwe omgeving. Wij beschikken over heel wat ervaring want kinderopvang Marmotje te Mechelen is reeds ons vierde initiatief.

Op vlak van communicatie en openheid vinden wij het zeer belangrijk continu in dialoog te zijn met de ouders. Er wordt gewerkt met een “heen- en- weer- schriftje” zodat zowel ouders als begeleidsters hun ervaringen, bevindingen en opmerkingen kunnen meedelen aan mekaar.

Ons kinderdagverblijf staat onder toezicht van Kind en Gezin en is volledig conform alle normen ingericht op vlak van veiligheid en hygiëne. Uw kind komt ook bij ons op de eerste plaats zodat u ’s morgens met een gerust hart naar uw werk kan vertrekken. Indien u meer info wenst kan u steeds vrijblijvend contact opnemen of een afspraak maken.


Prijs kinderopvang die niet afhankelijk is van uw inkomen

Prijs en kwaliteit in evenwicht

Uw grote schat moet zich goed voelen op de plaats waar u hem of haar achterlaat tijdens het werken of tijdens andere dagelijkse activiteiten. Uiteraard speelt de kostprijs een rol maar de vraag is of u liever minder betaald en dan niet zeker bent of uw zoon of dochter daadwerkelijk ook in goede handen is?

In onze dagverblijven zijn alle kinderen gelijk. Of de ouders nu een zeer goedbetaalde job hebben of niet, elk kind krijgt bij ons dezelfde aandacht en gelijke facturen afhankelijk van het aantal aanwezige dagen. De prijs voor kinderopvang in Mechelen kan sterk variëren en bij vele onthaalmoeders of kinderopvangplaatsen is het wel zo dat u meer betaalt als uw inkomen hoger is.


Onthaalmoeder in Mechelen voor halve of hele dagen met aangepaste tarieven

Geniet zelf ook zo veel mogelijk van uw kindje

Als ouder is het niet altijd even makkelijk om vooraf te beslissen welke dagen uw kindje juist naar de kinderopvang zal komen. Meestal moet men rekening houden met het werk van beide ouders, de vakanties en ook de mogelijkheden om het kind af en toe eens naar grootouders of vrienden te brengen.

Soms gebeurt het dan ook eens dat een vaste opvangplaats zoals bijvoorbeeld de grootouders op reis zijn en dan kan het gebeuren dat er niet meteen een andere oplossing is om het kind op te vangen. En sommige mensen kunnen vrij hun verlof kiezen maar anderen moeten vakantie nemen wanneer de fabriek gesloten is dus dan blijven er zeer weinig dagen over om zelf te kiezen.

Bij kinderopvang Marmotje hoeft u zich geen zorgen te maken over extra dagen. Als uw kindje bijvoorbeeld slechts 2 dagen ingeschreven is maar plots kan oma of opa er een dag niet zijn, dan kan uw kind zonder probleem een extra dagje komen. Hierbij hanteren wij dan het gewone dagtarief. Bij een andere onthaalmoeder uit Mechelen kan dit een probleem zijn omdat zij een beperkte hoeveelheid kindjes mogen aanvaarden door het feit dat ze er alleen voor staan.

Voor de rest wordt het maandbedrag berekend op basis van het aantal aanwezige volle of halve dagen in de opvang. In deze berekening is rekening gehouden met 5 weken vakantie. Bedragen dienen steeds vooraf betaald te worden.


Een dagmoeder biedt niet hetzelfde als onze kinderopvang te Mechelen

Vroeg inschrijven betekent zekerheid

Een kinderopvang vinden is dikwijls een moeilijke klus die heel wat tijd in beslag kan nemen. Wie op zoek gaat naar een dagmoeder in Mechelen zal heel wat namen tegenkomen maar velen zijn toch voorstander van een kinderopvang omdat de kinderen op die manier heel wat meer ervaringen kunnen opdoen.

Daarnaast is er in een kinderopvang ook veel meer toezicht want hier zijn verschillende kinderbegeleidsters aanwezig, in tegenstelling tot een gewone dagmoeder uit Mechelen en omstreken. De zekerheid en de veiligheid van uw knuffeltje is dus veel meer gevrijwaard.

Door het nakend tekort aan kinderopvangplaatsen is het zeer belangrijk tijdig uw kindje in te schrijven om uw plaatsje te reserveren. Na een rondleiding in het kinderdagverblijf kunnen de ouders een optie nemen op een plaatsje. De inschrijving kan dan gebeuren binnen de vier weken en deze is pas definitief na betaling van het inschrijvingsgeld.

Kindjes kunnen in het dagverblijf terecht vanaf 7u en vroeger kan eventueel op aanvraag. ’s Avonds worden de kinderen ten laatste om 18u45 opgehaald. Op die manier kan het dagverblijf de deuren sluiten om 19u. De deuren van ons kinderdagverblijf zijn overdag gesloten zodat we de optimale veiligheid kunnen garanderen. Uiteraard kan u altijd binnen door een simpele druk op onze bel.


Opvang voor uw kind in Mechelen met de grootste zorg

Welgezind naar de kinderopvang

Door de hoge nood aan kinderopvang beslisten wij een bijkomende opvang voor uw kind in Mechelen te openen. Meer en meer ouders geraken serieus in de problemen om een opvangplaatsje te bemachtigen en daarom werd onze nieuwe crèche zeer goed onthaald.

De kindjes in ons opvangverblijf worden steeds met de grootste zorg omringd. Leuke activiteiten en spelletjes zorgen ervoor dat het kindje zich optimaal kan ontwikkelen en zo klaargestoomd kan worden voor de peuterklas.

Op vlak van verzorging moeten ouders zelf een aantal zaken voorzien zoals pampers, reservekleedjes, verzorgingsdoekjes en flesvoeding indien dit nog van toepassing is. Het persoonlijk knuffeltje moet uiteraard ook altijd zelf meegebracht worden. Deze zaken zitten niet inbegrepen in het maandbedrag.

Wat wel inbegrepen is in de prijs zijn twee maaltijden (bereid door ons in de opvang), drankjes, knutselgerief, luierzalf, perdolan, slabbetjes en eventueel zonnecrème. Kindjes worden verondersteld eerst thuis ontbeten te hebben maar indien dit niet het geval zou zijn, dan kan het ontbijt nog meebracht worden tot 8u30.

Omdat wij contact met de ouders zeer belangrijk vinden, organiseren wij een paar keer per jaar ook activiteiten waar de ouders ook kunnen aan deelnemen zoals een bezoekje aan de kinderboerderij of een kaas- en wijnavond voor de ouders. Deze activiteiten vinden plaats buiten de gewone openingsuren. Wij vinden het ook zeer belangrijk om ons elke ontevredenheid meteen te melden. Op die manier kunnen wij het nodige doen om dit te verhelpen. Wij hopen alvast ook u te kunnen verwelkomen in onze opvang voor uw kind in Mechelen.