Kinderopvang Kamiel

Uw kinderopvang, strijkdienst, kinderdagverblijf te Hasselt

Ons verhaal

KAMIEL streeft ernaar om kinderen een zinvolle dag te geven en de wereld om hun héén te laten ontdekken. Kinderen positief zien opgroeien waarbij ze geprikkeld worden om te groeien op hun eigen tempo. Dit doen wij door zelfstandigheid bij de kinderen te stimuleren en hen te betrekken in het dagelijks opvanggebeuren. Dit samen met een team van 6 begeleiders en 2 teambegeleiders die het kind en zijn beleving voorop stellen. Met een team die zich dagelijks afvragen wat kinderen bezighoudt organiseren wij kinderopvang voor kinderen van 0 tot 3 jaar op 2 unieke locaties in Hasselt!

De eerste 1000 dagen legt men de fundamenten om zo te komen tot een eigen identiteit, die nodig is om een volwaardig leven uit de bouwen en ruimdenkend in de maatschappij te staan.

In de praktijk

 • Onze opvang wil een plaats zijn waar ouders en kinderen zich goed voelen.
 • Positief opvoeden creëren wij door kinderen positief de benaderen en betrokkenheid in dagelijks opvang gebeuren te geven.
 • Huiselijke sfeer en contact staat bij ons voorop.
 • Zelfstandigheid stimuleren door te kijken door de ogen van het kind.
 • Wij creëren speelhoeken en speelzones die duidelijk tonen aan de kinderen welk spel er zich daar afspeelt. Alles krijgt zijn eigen plek, eten en slapen gebeurt steeds op dezelfde plaats.
 • Enkel ouders krijgen toestemming voor toegang van de opvang via een gepersonaliseerde badge. Afhalen door anderen, enkel na toestemming van de ouder.
 • Onze full-service bieden wij door luiers en verzorgingsproducten aan te bieden, maar ook beddengoed en alle maaltijden.
 • Wij staan open voor kinderen met specifieke zorg behoefte en hebben we ervaring in dove kinderen, kinderen met lichamelijke beperking en kinderen met Syndroom van Down

Omgeving

Kinderen zijn een zintuiglijke laboratorium, de omgeving van het kind is een soort zintuiglijk atelier waar ze kennis opbouwen.

» De inrichting is aangepast aan de ontwikkeling van de kinderen. Wij bieden spelmateriaal aan van de beste kwaliteit én educatief verantwoord. Het meubilair is op maat van de kinderen en op maat van hun belevingswereld. Wij zorgen ervoor dat er voldoende, correcte prikkels zijn die stimuleren tot spel. In iedere speelruimte is er een indeling met speelhoeken zodat dit een stimulerende omgeving is waarin de kinderen volop kunnen experimenteren, onderzoeken en zichzelf kunnen ontwikkelen.

» In onze ruime tuin is er niet alleen speelmogelijkheid, ook kinderen kunnen hier slapen in speciale gecertificeerde buitenslaaphuisjes. Tot -10°C kunnen kinderen hierin slapen met aangepast beddengoed. Binnen voorzien wij 4 verschillende slaapruimten met elk hun sfeer. Ieder kind heeft een vaste slaapplek. Wij voorzien Respisense Ditto voor monitoring van de allerkleinsten tijdens het slapen.

» Documentatie maakt het luisteren zichtbaar. Onze ouders krijgen regelmatig te zien wat hun kinderen doen en beleven doorheen de dag. Dit noemen we in ons dagverblijf de ‘documentatie'. Dit zijn ondermeer foto's, teksten en uiteraard de knutselwerkjes van de kinderen. Door de foto's van de kinderen en de groepsleiding op te hangen wordt de opvang eigen. Bovendien laten de foto's de ouders zien wat hun kinderen meemaken en wat hen bezighoudt.

» Ontbijt, warme middagmaal, fruitpapjes, broodmaaltijd en gezonde tussendoortjes worden door ons voorzien.

» Traktatiebeleid: Wij kiezen ervoor dat de opvang zelf trakteert. Wil je toch iets doen bij verjaardagen en dergelijke wordt er enkel getrakteerd voor de groep, met een gezonde touch ( fruitmand, groentepakket, gezonde cake, ect..

Onze werkwijze

In onze pedagogische aanpak van jonge kinderen inspireren wij ons op de ideeën en onderzoeken van Regio Emilia.

Regio Emilia
Volgens Regio Emilia heeft een kind drie 'pedagogen'. Zo gelooft KAMIEL ook dat kinderen eerst en vooral van elkaar leren (eerste pedagoog) de volwassene nodig heeft om zich bij te sturen en te begeleiden (tweede pedagoog) en dat de omgeving zo wordt ingericht dat deze de creativiteit die ieder kind van nature bezit wordt gestimuleerd (derde pedagoog).

Onze visie

"Help mij het zelf te doen". KAMIEL is er van overtuigd dat een kind een natuurlijke, noodzakelijke drang heeft tot zelfontplooiing. De begeleiding moet herkennen wat de behoeften zijn van een kind op een gegeven moment en daarop inspelen door de juiste omgeving en materialen te bieden. “Positiviteit, respect en aansluiten bij het kind” zijn sleutelwoorden in onze visie waarbij het kind en zijn “beleving” centraal staat. Vanuit dit basisidee vertrekken wij bij de omgang met de kinderen en het aanbieden van activiteiten. Wij stellen ons hierbij steeds de vraag: “wat houdt kinderen bezig?” in plaats van dat wij de kinderen bezighouden.

Concrete resultaten van onze visie en werkwijze?

 • Veel rust in de groep
 • Kinderen hebben onderling weinig conflicten
 • Leid(st)ers en kinderen hebben zelden conflicten
 • Kinderen zijn erg opgewekt en ontspannen
 • Kinderen zijn zelfstandig
 • Kinderen nemen zelf veel initiatieven
 • Kinderen zijn sociaal en helpen elkaar (bv. peuters => baby’s)
 • Leiding is vooral ontspannen en genieten van de kinderen.
 • Kinderen spelen lang en gefocust met materialen
 • Er is tijd om met de kinderen gezelschapsspelletjes te spelen

Bedrijfsgerelateerde kinderopvang

Kinderen opvangen kost geld, veel geld! Door de stijgende nood aan kinderopvang kan de overheid financieel niet voldoende tegemoet komen aan de vraag. Hierdoor wordt de zelfstandige sector meer gestimuleerd, aangezien de subsidiekost kleiner is. Het spreekt dan ook voor zich dat een kinderopvangplaats in de zelfstandige sector een grotere kost met zich meebrengt voor de gebruiker. Deze extra kost komt op de schouders van de ouders terecht, waardoor de kans groter is dat zij beslissen hun jobtime te verminderen of zelfs uit de arbeidsmarkt te stappen.

Door het organiseren van bedrijfsgerelateerde kinderopvang willen wij een systeem creëren waardoor de kosten draagbaar worden voor de betrokken partijen. Bovendien voorziet de wet hier een systeem dat zowel ouders als bedrijven een fiscaal voordeel kunnen doen. Hierdoor creëren wij een kwaliteitsvolle bedrijfscrèche.

Waarom meewerken?

» Het voeren van een gezinsvriendelijk beleid
» De behoefte van de werknemer aanvullen
» De specifieke noden van een bedrijf aanvullen
» Meewerken om in de regio meer opvang te creëren

Wij bieden

» Huren van een plaats op jaarbasis
» Fexibele opvang op maat van het bedrijf mogelijk

Op vraag van...

» De WERKNEMER die de informatie ontvangen van onze organisatie overhandigd aan zijn bedrijfsleider.
» De WERKGEVER die geconfronteerd wordt dat zijn gemotiveerde werknemer geen opvangplek kan bemachtigen naar zijn keuze.
» Het BEDRIJF die al zijn werknemers op één vertrouwde kinderopvanglocatie wil plaatsen aangepast aan de bedrijfsuren.

De voordelen

» De WERKNEMER als het BEDRIJF heeft een fiscaal voordeel. (niet voor vzw's)
» De OUDERS leveren een bijdrage die SOCIAAL HAALBAAR is.
» De OPVANGVOORZIENING wendt de middelen aan om de algemene kosten te dragen die nodig zijn voor NIEUWE PLAATSEN te creëren.
» De WERKNEMER blijft werkzaam, er is immers steeds een OPVANGPLEK voor hem of haar.
» De WERKNEMER kan FLEXIBEL zijn en het BEDRIJF toont zijn GEZINSVRIENDELIJKHEID.

Onze troeven

 • Strijkatelier
 • Eigen pedagogisch ondersteuner
 • Ecologisch: herbruikbare luiers, buurtgerichte aankopen, verantwoord spelmateriaal,…
 • Buurtwerking
 • Pedagogische aanpak met eerbied voor de natuur
 • Open van 07.00u-18.30u: maandag tot vrijdag
CONTACTEER ONS VANDAAG NOG!