Kinderdagopvang Tielt-Winge

Kinderdagverblijf De Tijgertjes

Uw mini-crèche in de regio Tielt-winge

Voor kindjes van 0-3 jaar staan wij altijd klaar!

Roos Janssens, Ik ben de stichter van kinderdagverblijf 'De Tijgertjes'. Zelf ben ik afkomstig van Houwaart, maar sinds een paar jaar wonen wij in Tielt-Winge. Ikzelf ben in de humaniora afgestudeerd als verpleegaspirant waar ik de opvoeding van kinderen in de praktijk heb leren kennen dankzij mijn stages. Het was een leuke ervaring voor mij. Toch heb ik na mijn middelbare studies ervoor gekozen om de psychologische gedachten van kinderen verder te bestuderen. Zodoende behaalde ik mijn graduaat Sociale Readaptatiewetenschappen aan de HIRL. Na mijn werkervaring met gedementeerde bejaarden en kinderen heb ik besloten om een kinderdagverblijf te starten. Ik werk graag met kinderen en ik wil een leuk, gezellig en leerrijk contact met de kindjes verwezenlijken. Wat ik heel belangrijk vind is een goed contact zowel met ouders als met jullie spruitjes.

Lees meer over ons team...

Ons aanbod

De Tijgertjes uit Tielt-Winge staat onder toezicht van Kind en Gezin en heeft een capaciteit van 37 kinderen. Kind en Gezin voert regelmatig controles uit in ons kinderdagverblijf op het vlak van hygiëne, infrastructuur, veiligheid van de materialen, kwaliteit van de kinderopvang en aangeboden spelmogelijkheden, pedagogisch verantwoorde aanpak en visie.

Lees meer over onze voeding enzo...

Tarieven

Wij zijn een zelfstandig kinderdagverblijf en bijgevolg worden wij niet gesubsidieerd door de overheid. Daarom is het voor ons onmogelijk om onze tarieven aan te passen aan uw belastbaar inkomen. Wat u betaalt is dankzij onze erkenning van 'Kind en Gezin' fiscaal aftrekbaar met een maximum van € 11,20 dag/kind beneden de 3 jaar (aanslagjaar 2008).

Lees meer over onze tarieven

Contacteer ons