Kathleen Daenen Advocaat

K.D.A. BVBA*

Voor een gemotiveerd advies op maat, dan wel bijstand in de afhandeling van uw gerechtelijke procedure,
kan u als particulier of ondernemer terecht bij dit advocatenkantoor, gespecialiseerd in o.m. volgende materies:

Familierecht: o.a. echtscheidingen, problemen tussen feitelijk/wettelijk samenwonenden, verdeling/vereffening na een echtscheiding of een
   overlijden, discussies rond ouderlijk gezag en verblijfsregeling kinderen, onderhoudsvorderingen
Contractenrecht: bijstand bij de redactie van koop- of huurcontracten, afhandeling van huurgeschillen, aannemingsrecht -
   algemeen aansprakelijkheidsrecht
Handelsrecht: o.m. inning schuldvorderingen/facturen
Verkeersrecht en verzekeringen

*KBO nr. 0629.824.661

Kathleen Daenen, uw advocaat te Maasmechelen!

Kathleen Daenen Advocaat

  • Advocaten
  • Advocatenkantoor
  • Jurist
Hermanslaan 14 bus 1, 3630 Maasmechelen
T089 77 14 68
M0476 90 88 60