Promotie voor asbestattesten*

Promotie voor asbestattesten*

Uw asbestdeskundige voor asbestinventarisattesten te Menen

Vanaf heden kun je terecht bij interieurburo Claeys en Verbeke voor het opmaken van een asbestinventarisattest. Een asbestinventarisattest is sedert 23 nov ’22 verplicht bij verkoop van een gebouw als het pand dateert van vòòr 2001.

Vanaf 2032 is iedere gebouweigenaar met een gebouw ouder dan het bouwjaar 2001 verplicht om over een geldige asbestinventaris te beschikken ongeacht een eventuele verkoop.

Een asbestinventaris is een opsomming van asbesthoudende materialen die in een pand aanwezig zijn.

*Promotie gedurende de maand juni
Bij het opmaken van een asbestattest zijn de 2 eerste staalnames en laboanalyse gratis.

Voor bijkomende informatie: contacteer Els Verbeke 0479 97 85 60