Herstelcentrum Duneroze

Revalidatie na heelkundige ingreep
Herstelzorg bij chronische of acute aandoeningen

Bij Herstelcentrum Duneroze te De Haan (Wenduine).

Herstelcentrum Duneroze

  • Herstelcentrum
  • Revalidatiecentrum
Koninklijke Baan 90, 8420 Wenduine
T050 43 30 00