Grondwerken

Rioleringswerken
Afbraakwerken en revovatie
Terreinen bouwrijp maken
Klinkerwerken

SAENEN PATRICK
Grondwerken en tuinwerken
Regio Oudsbergen

Tuinwerken

Snoeien (bomen), vormsnoei (hagen)
Tuinonderhoud (maaien, verticuleren, bemesting)
Tuinaanleg (aanleg van gazons)
Tuinonderhoud
Afsluitingen