Grondwerken

Rioleringswerken
Afbraakwerken en revovatie
Terreinen bouwrijp maken
Klinkerwerken

Grondwerken en tuinwerken
Regio Opglabbeek

Tuinwerken

Snoeien (bomen), vormsnoei (hagen)
Tuinonderhoud (maaien, verticuleren, bemesting)
Tuinaanleg (aanleg van gazons)
Tuinonderhoud
Afsluitingen