Bospad vzw

Een LDE-initiatief.

Bospad Herentals

Het kleine zusje van Boskat. In 2010 opgericht om te kunnen participeren aan het project Routedokter van de Provincie Antwerpen.

Bospad heeft zich, in een eerste levensfase, dus vooral geconcentreerd op het onderhoud van toeristische infrastructuur. Wandel- en fietsknooppunten en lokale wandelpaden werden door Bospad onderhouden en waar nodig aangepast of hersteld.

Intussen is Bospad actief binnen de MINA-werken. In opdracht van verschillende openbare besturen gaan de 8 medewerkers van Bospad dagelijks aan de slag op het openbare domein.

  • Exotenbestrijding in de bossen
  • Manuele onkruidbestrijding op kerkhoven
  • Plaatsen van paddenschermen
  • Bemannen van het recyclagepark
  • Heidebeheer
  • Onderhoud van wandelpaden
  • ...

Steeds taken die de openbare ruimte leefbaarder en aantrekkelijker maken.

Qua HR-beleid geniet Bospad mee van de jarenlang opgebouwde expertise van grote zus Boskat.

Voor meer informatie over Bospad kan u steeds contact opnemen.

KAMERGOOR19/1
2200 Herentals

014 23 31 36