Gits & Partners advocatenkantoor

Arnold Gits - Marc Doutreluingne - Bert Devos 

Ons team van advocaten is ter beschikking om uw juridische problemen
doelgericht en prioritair aan te pakken. Persoonlijk contact met onze cliënten
en beschikbaarheid van de advocaten staan hierbij centraal. Naast de algemene
rechtspraktijk is het kantoor vooral actief in de volgende materies:

> Familierecht
Echtscheidingsrecht
Huwelijksvermogensrecht – vereffening en verdeling
Erfenissen – Schenkingen – testamenten
Afstamming en adoptie
Jeugdrecht

> Vastgoedrecht
(mede-)eigendom en appartementsrecht
Vruchtgebruik
Erfrecht en opstal
Erfdienstbaarheden
Gemene muur en afpaling
Burenhinder

> Administratief recht
Onteigening
Ruimtelijke ordening

> Agrarisch recht
Landpacht
Overname landbouwbedrijf
Vergunnings- en milieuproblematiek
Productie- en emissierechten
Grondbeleid

> Contractenrecht

> Huurrecht
Handelshuur
Woninghuur

> Handelsrecht en invorderingen facturen

> Strafrecht en verkeersrecht

Bij advocatenkantoor Gits & Partners te kortrijk.

Gits & Partners advocatenkantoor

  • Advocatenkantoor
  • Jurist
President Kennedypark 4a, 8500 Kortrijk
T056 20 10 20
F056 21 70 94