Gemeentelijke Basisschool Diepenbeek

Sinds 1837

Diepenbeek: Tel.: 011-32.33.68
Kleuterafdeling
Lagere school
Jongens en meisjes van 2,5 tot 12 jaar

Wijkafdeling Rozendaal: Tel.: 011-33.23.90
Kleuterafdeling
Jongens en meisjes van 2,5 tot 6 jaar

• moderne, ruime klaslokalen, sfeervol ingericht
• kindvriendelijk onthaal
• vriendschappelijke sfeer
• doordachte inschakeling van vernieuwingen
• bijzondere aandacht voor een goede leer- en leefhouding
• regelmatig oudercontact met de leerkrachten
• gerichte aanpak voor leerlingen met leermoeilijkheden
• zorgverbreding in kleuteronderwijs en lager onderwijs
• didactische leeruitstappen
• computerklas / tablets
• niveaulezen
• Franse initiatie van 5 jaar tot 4de leerjaar
• Creatieve namiddagen
• Zeeklassen voor de leerlingen van het 6de leerjaar
• Zwemonderricht reeds vanaf het 1ste leerjaar (elke week)
• Kleuterzwemmen 5-jarigen (maandelijks)
• Vrije keuze inzake godsdienst of zedenleer
• Schoolsport o.a. sportklassen voor het 3de en 4de leerjaar
• Opvang vóór en na de schooluren
• Actief oudercomité
• Info-kanaal via gimme
• Bezoek onze website: www.gbsdiepenbeek.be

Gemeentelijke Basisschool Diepenbeek.

Gemeentelijke Basisschool Diepenbeek

Kloosterstraat 34, 3590 Diepenbeek
Wijkafdeling Rozendaal: Leliestraat 14, 3590 Diepenbeek
T011 32 33 68