ZUSTER MARGARETA MARIA AANGESTELD ALS PAROCHIEASSISTENTE VOOR ONZE PASTORALE EENHEID

8 september, waarop we de geboorte van Maria gedenken, is de eerste dag van de noveen die sinds jaar en dag door gaat in Dadizele. De vorige kerk was immers ‘Maria Geboorte’ getiteld.

Bisschop Lode ging de viering van 18 u. voor.

Daarin werd ook zuster Margareta Maria, aangesteld als parochieassistente. Ze zal het beleidsteam versterken dat al bestond uit: Stephan Deneir, André Vermont, Mieke Vermont, Joachim Engels, Bernard Schelpe, Rik Sioen, Els Delzeyne, Charlotte Decroubele en Thierry Christiaens.

Daarnaast werd ze ook aangesteld als buitengewone bedienaar van de Heilige Communie

Het werd een stemmige viering, voor het eerst met weer wat meer mensen dan we de laatste tijd gewoon waren.

Kurt Bruyneel en Franciska Vanrenterghem werden begeleid op piano door Bart Feys, die dirigent is van het zangkoor Cantabile, waar zij beiden deel van uit maken.

ZUSTER MARGARETA MARIA AANGESTELD ALS PAROCHIEASSISTENTE VOOR ONZE PASTORALE EENHEID