Uitvaarten in de kerk tijdens lockdown

BEGRAFENISSEN IN DE KERK KUNNEN !

Er is nogal wat verwarring over wat in de kerk kan en wat niet.

Sedert 2 november geldt: er kunnen begrafenissen in de kerk doorgaan, met maximum 15 aanwezigen (kinderen onder de 12 niet meegeteld). 

Zowel een mis als een gebedsdienst zijn mogelijk.

Dit is echt een klein aantal: 15. Het geldt ook voor diensten op het kerkhof of in een aula. Voor heel wat families is het pijnlijk dat zelfs een deel van de familie niet kan aanwezig zijn. Een begrafenisdienst is belangrijk: het is niet alleen afscheid nemen, maar bij christenen leeft de hoop op de verrijzenis en het eeuwig leven. We kunnen ons in geloof verbonden weten met de overledenen over de dood heen.

 

Vanouds bestaat de mogelijkheid dat de priester naar het kerkhof komt voor het gebed op het kerkhof, bij de zinking van de kist of het plaatsen of uitstrooien van de urne. Het gaat hier om een korter gebed. Dit kan eveneens wanneer er geen uitvaartdienst in de kerk plaatsgreep.

Het is al gebeurd dat de familie achteraf vraagt om een misintentie op zondag, zelfs wanneer er niets kon gebeuren van begrafenis.

We laten vele wegen open om als gelovige mensen deel te nemen aan de rouw die families treft.

In deze bijzondere tijden zijn bijzondere maatregelen nodig.

Eddy Lagae,
Deken.

Uitvaarten in de kerk tijdens lockdown