Het feest van Christus Koning

Nabijheid aan de kwetsbaren

We sluiten dit weekend het liturgisch jaar af
met een soort apotheose: het feest van Christus-Koning.
Een apotheose in mineur - zo lijkt het:
want op de meesten van ons maakt dit feest niet veel indruk.
De woorden 'koning' en 'Christus'
lijken niet bij elkaar te horen.
Toch is Hij koning, zegt het evangelie van komende zondag,
zij het een incognito-koning.
Niet naar het model der machtigen der aarde,
maar iemand die schuil gaat in de machtelozen.
Geen koning, die militaire parades schouwt,
maar één die slechts te aanschouwen is met de ogen van het hart.
Een Harten-Koning,
wiens grootheid gemeten wordt met de maatbeker van de liefde.

 

Gebed

Gij Heer, die naar ons omziet,
sta ons bij, elke dag opnieuw.
Wees onze God en Herder voor altijd,
en laat ons uw volk zijn,
koninklijk in eenvoud en zorgzaamheid,
naar het voorbeeld van Jezus
die niet heerste maar dienstbaar was
en zo koning werd,
voorgoed, tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.

 

Het feest van Christus Koning