Herschikking van de eucharistievieringen in onze pastorale eenheid vanaf maandag 30 augustus 2021

 

Situering

Sedert januari 2019 zijn we vanuit de parochiefederatie gestart met de pastorale eenheid Onze-Lieve-Vrouw Dadizele-Moorslede-Slypskapelle. Stilaan groeien we naar 1 nieuwe parochie

met 3 lokale geloofsgemeenschappen en een bedevaartsoord.

Op 1 september 2020 ging, na jarenlange inzet,  pastoor André Monstrey met welverdiend pensioen. 

Marc Vantyghem werd tot nieuwe pastoor benoemd. Samen met priester Henk Gevaert, parochieassistent zuster Margareta Maria stippelen wij met het team van de pastorale eenheid het beleid uit in overleg met de plaatselijke pastorale ploegen en de verschillende werkgroepen.

 

Nieuwe tijden dienen zich aan

Paus Franciscus roept ons op om het geloof op een vreugdevolle manier te beleven en uit te dragen. In het hart van die beleving staat de eucharistie. De eucharistievieringen op zaterdagavond en zondagmorgen vormen het middelpunt van onze pastorale eenheid en het kerkelijke leven.  

Ook op weekdagen is het waardevol om samen eucharistie te kunnen vieren.

De eucharistieviering verdient dan ook de beste zorg, zowel van de voorgangers, de medewerkers en de gelovigen zodat ze op een kwaliteitsvolle manier kan verlopen. 

De voorganger en de koster-organist moeten ook vlot van de ene viering naar de andere kunnen gaan. Hierbij vinden we het belangrijk dat we voor en na de viering nog even tijd kunnen maken

om elkaar te begroeten of te ontmoeten.  

Wij kiezen daarom voor een toekomstgerichte herschikking van de vieringen

in onze pastorale eenheid.

 

We beseffen maar al te goed dat vaste gewoonten veranderen niet zo eenvoudig is

en dat er soepelheid wordt  gevraagd om zich aan te passen aan de nieuwe regeling.

We zijn dankbaar dat we wekelijks in elke gemeenschap van onze pastorale eenheid een viering kunnen aanbieden. Het bedevaartsoord vraagt, omwille van de vele bezoekers, onze bijzondere aandacht. Ook op weekdagen blijven we zowel in Moorslede als in Dadizele een eucharistieviering aanbieden afwisselend 's morgens of 's avonds.

 

Na veel denkwerk en overleg stellen we u hierbij de nieuwe regeling voor.

Vanaf maandag 30 augustus 2021, bij het begin van een nieuw pastoraal werkjaar,

komt deze nieuwe regeling in voege.

 

Weekendvieringen:

zaterdag:

16 u. Basiliek Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen, Dadizele

17.30 u. Sint-Theresiakerk, Slypskapelle

 

zondag:

8 u. Basiliek Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen, Dadizele

9.30 u. Sint-Martinuskerk, Moorslede

11.00 u. Basiliek Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen, Dadizele

18.00 u. Basiliek Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen,  Dadizele

 

Weekdagvieringen:

Dadizele:                                                                                                     Moorslede:

8 u. op maandag, dinsdag en donderdag                                            8 u. op woensdag en vrijdag

18 u. op woensdag en vrijdag                                                            18 u. op dinsdag en donderdag

 

Priester Marc, Priester Henk, Zuster Margareta Maria

en het beleidsteam van de pastorale eenheid Dadizele-Moorslede-Slypskapelle.

Herschikking van de eucharistievieringen in onze pastorale eenheid  vanaf maandag 30 augustus 2021