Benoeming E.H. Marc Vantyghem tot pastoor

ONTSLAG

E.H. André Monstrey krijgt eervol ontslag als pastoor van de pastorale eenheid op 1 september.
Hij gaat wonen in Ketenstraat 26 te Dadizele. Zijn telefoonnummer is 0475 45 15 08

 

BENOEMING

Op vrijdag, 29 mei benoemde Mgr. Lode Aerts, E.H. Marc Vantyghem tot pastoor van de pastorale eenheid Onze-Lieve-Vrouw Dadizele-Moorslede-Slypskapelle.

Voorheen was hij pastoor in Lichtervelde en Zwevezele.
We heten hem van harte welkom.

 

PORTRET VAN DE NIEUWE PASTOOR EN RECTOR

Marc Vantyghem werd op 29 september 1969 geboren in Brugge.
Hij is de jongste in een gezin van twee waarbij zijn broer eveneens priester is en werkzaam  in de pastorale eenheid Maria Ster der Zee in Blankenberge en Zuienkerke.
Zijn vader was jarenlang kerkbediende in de St.-Salvatorskathedraal van Brugge en zijn moeder, die meehielp in de kerk, huisvrouw.

Na zijn lagere school en humaniora aan het St.-Franciscus Xaveriusinstituut startte hij in 1987 zijn priesterstudies aan het Grootseminarie van zijn geboortestad. Na zijn wijding tot priester op 27 juni 1993 vervulde hij nog zijn legerdienst als aalmoezenier in het Duitse Brakel bij het 43ste Artilleriebattaljon Hawk. Daarna werd hij als jonge priester benoemd tot medepastoor in de St.-Bavoparochie in Lauwe waar hij reeds in 1997 pastoor werd en het bleef tot januari 2012. Toen benoemde de bisschop hem tot pastoor in de federatie Lichtervelde bestaande uit de 2 parochies: St.-Jacobus en St.-Henricus Torhout waar hij tot op vandaag werkzaam is en die ondertussen sedert eind 2015 de pastorale eenheid H. Margaretha vormen. Vorig jaar kwam daarbij nog de vraag om de 2 parochies in Zwevezele tijdelijk te ondersteunen.

Na 8 jaar herderen in Lichtervelde werd hij vorige week benoemd tot pastoor in de Pastorale Eenheid O.L.Vrouw van Dadizele, Moorslede en Slypskapelle en tot rector van de O.L.Vrouw-bedevaarten Dadizele in opvolging van Pastoor André Monstrey die op 1 september eervol ontslag bekomt.

EEN EERSTE GROET VAN DE PASTOOR

Langs deze weg wil ik alle mensen van de pastorale eenheid reeds een eerste hartelijk groet brengen!

Het is met vertrouwen en dankbaarheid dat ik ben ingegaan op de verrassende vraag om naar Dadizele, Moorslede en Slypskapelle te komen en net zoals Maria een jawoord heb gegeven: 'Mij geschiede naar woord'.

Ik zie er naar uit om kennis te maken met jullie allen om stilaan wegwijs te geraken in de grote opdracht die mij te wachten staat. Met allen die verantwoordelijkheid dragen willen we samen verder bouwen aan de toekomst van een hartelijke kerkgemeenschap!

 

Benoeming E.H. Marc Vantyghem tot pastoor